RELEASE NOTES MARLIN UPDATE 14 MAART 2019

Donderdag 14 maart 2019 vanaf 18:00 wordt de nieuwe release van Marlin vrijgegeven. Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

Marlin

Nieuwe functionaliteit:

 • Tekst kopiëren
  Het is mogelijk om teksten te selecteren en te kopiëren, zoals de oplossingsteksten en opmerkingsteksten in het registratie scherm.

Verbeterde functionaliteit:

 • Strengere controle op e-mail velden
  Bij het versturen van een taak wordt er strenger gecontroleerd op het e-mail veld. Hier moet een correcte waarde in staan. Dit voorkomt problemen in het verdere proces.
 • Strengere controle op foutieve velden
  Marlin controleert strenger op foutieve velden. Deze velden worden met een rode marker getoond.
 • Filters weergave
  Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd voor de weergave van filters.
 • Plannen meervoudige selectie
  Bij het plannen van een meervoudige selectie taken kwam er een foutief informatiescherm naar voren. De tekst in dit scherm is aangepast.
 • Scrollbar bij blokkade
  In de lijst van aantekeningen bij een blokkade, is een scrollbar toegevoegd.
 • Activiteiten toevoegen
  Marlin kon vastlopen bij het toevoegen van een activiteit in het activiteiten tabblad. Dit probleem is opgelost.
 • Planacties in maandweergave
  In de maandweergave was het niet mogelijk om planacties uit te voeren. Dit is hersteld.
 • Uren boeken
  Marlin toont in het registratie tabblad -> Uren nu ook de medewerker waarvoor uren zijn geboekt.
 • Planvoorstel sortering
  Er is een aanpassing gemaakt in de sortering van planvoorstellen voor de mobiele gebruikers.
 • Maandweergave
  Maandweergave kan bezetting en percentage tonen bij een resource.
 • Afspraak pop-up
  Het is mogelijk om via een licentie instelling uit te schakelen dat de afspraak pop-up telkens naar voren komt. Dit kan wenselijk zijn wanneer een afspraak
  altijd automatisch aangepast moet worden en de pop-up niet noodzakelijk is. Neem contact op met PCA support om dit verder in te richten (support@pcamobile.com).
,

Release Notes Nemo5Android update Donderdag 28 februari

Donderdag 28 februari vanaf 17:30 wordt de nieuwe release van Nemo5Android vrijgegeven. Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
De Nemo5Android applicatie wordt afhankelijk van de Google Play Store instellingen geüpdatet. Dit kan handmatig of automatisch zijn. Controleer in de Google PlayStore of u beschikt over de meest recente versie.

Onderstaand leest u de release notes van Nemo5Android  Vragen? mail naar support@pcamobile.com


 Nemo5Android

Nieuwe functionaliteit:

 • Afspraak gegevens
  Afspraak gegevens uit Marlin zijn nu ook zichtbaar in Nemo5Android (voorwaarde is wel dat deze gegevens verstuurd worden).
 • Aanmaken van een MobileCreatedTask op basis van een installatie
  Het is mogelijk om een MobileCreatedTask aan te maken op basis van een installatie. Neem contact op met ons voor inrichting van deze functionaliteit (support@pcamobile.com).

Verbeterde functionaliteit:

 • Bellen vanuit het archief
  Het is nu mogelijk om vanuit het archief te bellen. In het archief wordt het telefoonnummer gemarkeerd zodat deze gebeld kan worden (voorwaarde is wel dat er een SIM kaart met abonnement aanwezig is in het device).
 • Takenlijst blijft laden
  Bij het terugkeren naar de takenlijst bleef deze soms laden en kon er een crash ontstaan. Dit probleem is opgelost.
 • Weergave naam bij aanmaken taak
  De klantnaam wordt nu ook getoond bij het aanmaken van een taak.
 • Verwijderen repeterend formulier
  Het is mogelijk om in de Phil applicatie een ingevuld formulier te verwijderen. Wanneer je dit doet met repeterend formulier worden alle ingevulde formulieren verwijderd. Dit is niet wenselijk. In deze versie wordt alleen het betreffend formulier verwijderd i.p.v. alle formulieren.
 • Schijfrechten bij download
  Voor het downloaden van documenten wordt gecontroleerd of NeMO5 wel schrijfrechten heeft, om het bestand op te slaan. Dit voorkomt onnodige synchronisatie en bij behorend dataverbruik.
 • Ophalen vrije opdrachten
  Bij het ophalen van de vrije taken kan ook bepaald worden of de vakman wel beschikbaarheid heeft. Het bepalen van de beschikbaarheid werd uitgevoerd met een verkeerde start en einddatum. Dit probleem is opgelost.
 • Foto’s zichtbaar in galerij
  Foto’s gemaakt in Nemo5Android worden nu weer zichtbaar in de galerij.
,

PCA 25 JAAR DONDERDAG 14 FEBRUARI 2019 VANAF 14:30 VERMINDERD BEREIKBAAR

In verband met het 25 jarig bestaan zijn wij donderdag 14 februari vanaf 14:30 niet aanwezig.

Graag verzoeken wij u een e-mail te sturen naar support@pcamobile.com, dan pakken wij het zo spoedig mogelijk op.
Voor zeer dringende zaken staan wij telefonisch stand-by.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Support team

Release Notes Nemo5Android update vrijdag 1 februari 2019

Vrijdag 1 februari 2019 vanaf 17:30 wordt de nieuwe release van Nemo5Android vrijgegeven. Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
De Nemo5Android applicatie wordt afhankelijk van de Google Play Store instellingen geüpdatet. Dit kan handmatig of automatisch zijn. Controleer in de Google PlayStore of u beschikt over de meest recente versie.

Onderstaand leest u de release notes van Nemo5Android  Vragen? mail naar support@pcamobile.com


 Nemo5Android

Nieuwe functionaliteit:

 • Afspraak tijden
  In het taak details scherm is het nu mogelijk om de afspraak tijden te tonen. Voorwaarde is dat deze afspraak tijden zijn vastgelegd in Marlin en ook verstuurd worden naar Nemo5Android.

Verbeterde functionaliteit:

 • Phil formulieren
  Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de formulier applicatie Phil, waarbij een crash verholpen is.
 • Barcode teken
  De weergave van de barcode in het taakdetailscherm is verbeterd. Dit voorkomt vreemde eindtekens in de barcode.
 • Crash verholpen afronden taak
  Er is een crash verholpen welke kon ontstaan tijdens het afronden van een taak
 • Taak referentie
  De taak referentie in Nemo5Android was niet meer zichtbaar. Deze functionaliteit is hersteld.
 • Archief Nemo5Android
  Het archief van Nemo5Android heeft nu ook een instelbare layout voor de takenlijst
 • Filteren op barcode
  Het filteren op barcode in de artikellijst (tegel materiaal) functioneerde niet meer. Deze functionaliteit is hersteld.
,

Kick off 2019 vrijdag 18 januari 2019 Vanaf 12:00 verminderd bereikbaar

In verband met de PCA Mobile Kick Off 2019 zijn wij vrijdag 18 januari vanaf 12:00 niet aanwezig.

Graag verzoeken wij u een e-mail te sturen naar support@pcamobile.com, dan pakken wij het zo spoedig mogelijk op.
Voor zeer dringende zaken staan wij telefonisch stand-by.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Support team

,

Verstoring Maandag 7 Januari en 9 Januari (Herstelwerkzaamheden uitgevoerd)

VERSTORING Maandag 7 januari Update (24:00)

,

Verstoring Maandag 7 Januari (Update)

,

RELEASE NOTES UPDATE 17 DECEMBER

Maandag 17 december 2018 vanaf 17:30 wordt de nieuwe release vrijgegeven. Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update voor de kantoor applicaties automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.
De Nemo5Android applicatie wordt afhankelijk van de Google Play Store instellingen geüpdatet. Dit kan handmatig of automatisch zijn. Controleer in de Google PlayStore of u beschikt over de meest recente versie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com


Marlin Service

Nieuwe functionaliteit:

 • ‘Vandaag’ knop
  In Marlin is een extra knop toegevoegd. Deze knop laat het planbord van ‘vandaag‘ zien. Dit voorkomt een extra handeling door eerst het kalender te moeten openen. De knop is zichtbaar naast de datum selectie.
 • Versie Informatie
  In Marlin is een informatie knop toegevoegd. Deze knop toont extra informatie over o.a. de Marlin versie. De knop is te selecteren door op het ‘I’ icoon te klikken aan de rechterzijde van het planbord, naast de instellingen knop.

Verbeterde functionaliteit:

 • Blokkade met terugkeer patroon
  Bij een blokkade kan een terugkeer patroon worden ingesteld. Er kon een situatie ontstaan waarbij een blokkade met terugkeer patroon niet zichtbaar was. Dit probleem is opgelost.
 • Blokkade start en eindtijd
  Er zijn extra controles toegevoegd waarbij het niet meer kan voorkomen dat een blokkade wordt ingevoerd met een hogere starttijd dan eindtijd.
 • Vrije taak
  Vanuit Nemo5Android kunnen vrije opdrachten uit Marlin worden gehaald. Bij het ophalen van vrije taken uit Marlin moet er niet gecontroleerd worden op ‘afspraak’. Een vrije taak bevat namelijk geen afspraak. Deze overbodige controle is uitgeschakeld, zodat vrije taken zonder problemen opgehaald kunnen worden.
 • Volgorde verschuiven vaklieden
  Het is mogelijk om de volgorde van vaklieden te wijzigen in de weergave filters. Bij het verplaatsen van vaklieden kon er een situatie ontstaan waarbij de gewijzigde volgorde niet bewaard werd na het sluiten van Marlin. Dit probleem is opgelost.

Coral Control

Verbeterde functionaliteit:

 • PDF Rapport
  Bij het openen van de registratie PDF in de applicatie Coral kon de situatie ontstaan waarbij de registratie PDF niet altijd correct getoond werd. Dit probleem is opgelost.

Marlin Project

Verbeterde functionaliteit:

 • Clustering
  Bij gebruik van de cluster module werden in Project ook uitvoerenden getoond buiten het afgeschermd cluster. Dit probleem is opgelost. Nu worden alleen de correcte uitvoerenden zichtbaar.
 • Weergave verbetering
  Er zijn verbeteringen doorgevoerd in weergave van Project. Dit zorgt ervoor dat labels correct zichtbaar zijn en niet wegvallen in het planbord zoals voorheen de situatie kon zijn.

Mason

Verbeterde functionaliteit:

 • Diverse bugfixes
  Er zijn diverse bugfixes doorgevoerd  voor een verbeterde werking voor het ontwikkelen van formulieren.

NextMo

Verbeterde functionaliteit:

 • Verplicht formulier
  Om een taak te kunnen starten kan er geconfigureerd worden dat er eerst een formulier ingevuld moet worden. Het was niet wenselijk dat dit formulier na het starten van de taak alsnog gewijzigd kan worden. NextMo is aangepast zodat dit specifiek formulier na het starten van de taak niet meer aangepast kan worden.

 Nemo5Android

Verbeterde functionaliteit:

 • Gegevens contactpersoon
  Nemo5Android toonde al enkele contactpersoon gegevens. De applicatie is uitgebreid zodat nu alle gegevens van de contactpersoon worden getoond.
 • Gegevens contactpersoon in taak detail scherm
  Contactpersoon gegevens zijn nu ook zichtbaar in het taak detail scherm.
 • Gegevens melder
  Nemo5Android toonde al enkele gegevens van de melder. De applicatie is uitgebreid zodat nu ook de melder naam, contactpersoon, datum, informatie en callintaker wordt getoond.
 • Planbereik start-eind datum
  In Nemo5Android wordt naast de planbereiksoort nu ook de startdatum en einddatum getoond
 • Notificatie(s) Android 8
  In Android 8+ werden de notificatie(s) bij het tonen van een nieuwe taak niet meer getoond. Dit is hersteld.
 • Gepland materiaal verwijderen
  Bij het verwijderen van gepland materiaal in Marlin kon het voorkomen dat dit materiaal niet verwijderd werd uit Nemo5Android. Dit is hersteld.
 • Zichtbaarheid herplande taak
  In de takenlijst kan zichtbaar gemaakt worden of de taak een herplande taak is. Hiervoor moet de Coral instelling: ‘tasklist_workorder_history’ op true worden gezet. Daarnaast zal de herplannen tegel actief moeten zijn om gebruik te maken van deze functionaliteit.