RELEASE NOTES MARLIN SERVICE EN MARLIN PROJECT UPDATE 8 OKTOBER 2019

Dinsdagavond 8 oktober 2019 vanaf 18:00 wordt de nieuwe release van Marlin Service en Marlin Project vrijgegeven op onze productie omgeving.

Op welke omgeving werk ik ?
Als de website begint met https://production.pcamobile.com is deze update voor u van toepassing.

Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 (Windows) of CMD + R (Apple) uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie: Vragen? mail naar support@pcamobile.com

Marlin Service

Verbeterde functionaliteit:

 • Geen taken zichtbaar in ongeplande takenlijst:
  Er kon een situatie ontstaan waarbij er geen taken zichtbaar werden in de ongeplande takenlijst. Dit probleem is opgelost.
 • Foutmelding in maandweergave:
  Er kon een situatie ontstaan waarbij Marlin een onbekende foutmelding gaf in de Maandweergave. Dit probleem is opgelost.
 • Planvoorstel verschil:
  Er kon een situatie ontstaan waarbij Marlin voor 1 taak verschillende planvoorstellen gaf tussen het voorstelvenster en planbord. Dit probleem is opgelost.

Marlin Project

Verbeterde functionaliteit:

 • Performance verbetering:
  Er is een snelheidsverbetering doorgevoerd in Marlin Project. Marlin Project zal sneller laden bij het opstarten en tijdens het werken in Marlin Project.
 • Taken verwijderd i.c.m. Marlin Service
  Er kon een situatie ontstaan waardoor geplande taken in Marlin Service ongewenst verwijderd werden door een probleem binnen Marlin Project. De melding kon in specifieke situaties alleen naar voren komen bij gebruik van de combinatie Marlin Project en Marlin Service.
,

RELEASE NOTES NEMO5ANDROID UPDATE MAANDAG 29 JULI

Maandag 29 Juli vanaf 17:30 wordt de nieuwe release van Nemo5Android vrijgegeven. Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
De Nemo5Android applicatie wordt afhankelijk van de Google Play Store instellingen geüpdatet. Dit kan handmatig of automatisch zijn. Controleer in de Google PlayStore of u beschikt over de meest recente versie.

Hoe kunt u zien of u over de laatste versie beschikt ?
Start hiervoor Nemo5Android en klik links in het menu. De laatste versie na deze update is 2.5.79

Onderstaand leest u de release notes van Nemo5Android  Vragen? mail naar support@pcamobile.com


 Nemo5Android

Verbeterde functionaliteit:

 • Aanmaken spoedopdracht
  Bij het aanmaken van een spoedopdracht werd deze niet gelijk in Marlin ingepland. Deze functionaliteit is hersteld.
 • Tonen installatie historie
  De functionaliteit voor het tonen van de historie op basis van installaties is hersteld.
 • Klant historie
  Bij het opvragen van de klant historie vanuit taak details en bij het aanmaken van een nieuwe taak, kan nu ook op adres worden gezocht, in plaats van klant extern nummer.
 • SSL update
  Er is een update doorgevoerd m.b.t. SSL verbinding. Dit voorkomt foutmelding op oudere Android devices m.b.t. SSL
 • Communicatie
  Er zijn verbeteringen doorgevoerd voor het (oneindig) communiceren van Nemo5Android
,

RELEASE NOTES MARLIN UPDATE 11 JULI 2019

Donderdag 11 juli 2019 vanaf 18:00 wordt de nieuwe release van Marlin vrijgegeven op onze productie omgeving.

Op welke omgeving werk ik ?
Wanneer de website begint met https://production.pcamobile.com is deze voor u van toepassing.

Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

Marlin

Nieuwe functionaliteit:

 • Woon-werk reistijd
  Het is instelbaar om voor woon-werk verkeer een aparte maximale reistijd te koppelen en daarbij ook aan te kunnen geven hoeveel reistijd ‘eigen’ tijd is. Dit voor zowel woon-werk als werk-woon. Vraag uw consultant voor meer informatie over deze opties.
 • Zoom instelling landkaart
  De zoom instelling van de landkaart kan bewaard worden. In de landkaart is hiervoor een nieuwe knop toegevoegd (rechterzijde). Deze knop kan per gebruiker worden ingesteld. De optie is alleen zichtbaar bij gebruik van de Maps module.
 • Planning(en) verwijderen met de backspace toets
  Het is mogelijk om geselecteerde planningen met de backspace toets te verwijderen.

Verbeterde functionaliteit:

 • Filtering
  Er kon een situatie ontstaan waarbij de gemaakte filters in Marlin niet meer functioneren. Hiervoor is een bugfix gemaakt.
 • Maximale lengte blokkade omschrijving
  De maximale lengte van een omschrijving van een blokkade is opgehoogd van 100 naar 5000 karakters.
 • Eigen weergave
  Er is een verbetering doorgevoerd voor het slepen/verplaatsen van medewerkers binnen een eigen weergave.
 • Planvoorstel
  Na het opvragen van een planvoorstel kon er een voorstel komen welke samen viel met een blokkade. De oorzaak was een fout in de software bij het uitlezen van de einddatum van de blokkade. Dit probleem is opgelost.
 • Afspraak maken
  Bij het maken of wijzigen van een afspraak zijn de correcte gegevens niet altijd zichtbaar. Vaak is verversen noodzakelijk om de correcte gegevens te zien. Dit probleem is opgelost.
 • Fout afhandeling
  De fout afhandeling is verbeterd, wanneer een taak wordt aangeboden met een medewerker welke niet in Coral Control bestaat.

RELEASE NOTES NEXTMO 23 MEI 2019

Donderdag 23 mei 2019 vanaf 18:00 wordt de nieuwe release van NextMo vrijgegeven op onze productie omgeving.

Op welke omgeving werk ik ?
Wanneer u inlogt kunt u aan de hand van de website zien in welke omgeving u werkt. Wanneer de website begint met https://production.pcamobile.com… Dan is deze update voor u van toepassing.

Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

NextMo

Verbeterde functionaliteit:

 • Verbeterde authenticatie
  Er is een verbeterde authenticatie doorgevoerd welke van toepassing is na het inloggen. Dit vergroot de veiligheid van uw omgeving.
 • Weergave teksten
  De weergave van teksten is verbeterd. Het kon voorkomen dat teksten buiten het scherm doorliepen en niet zichtbaar waren.
 • Project openen
  Bij het openen van een Project in NextMo kon er een foutmelding ontstaan. Deze is opgelost.
 • Navigatie/Landkaart
  Bij het starten van de activiteit reizen werd niet altijd de correcte positie getoond en functioneerde de knop reizen niet altijd. Dit is opgelost.
 • Invullen formulier
  Bij het invullen van een formulier wordt door middel van een rode marker getoond als een foutieve waarde is ingevoerd.

RELEASE NOTES JOURNAL 23 MEI 2019

Donderdag 23 mei 2019 vanaf 18:00 wordt de nieuwe release van de Journal Module vrijgegeven op onze productie omgeving.

Op welke omgeving werk ik ?
Wanneer u inlogt kunt u aan de hand van de website zien in welke omgeving u werkt. Wanneer de website begint met https://production.pcamobile.com… Dan is deze update voor u van toepassing.

Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

Journal

Nieuwe functionaliteit:

 • Tijdsformaat Uren
  De export module kan nu ook een 24uurs weergave tonen. Dit kan door de Coral parameter  “formatduration” te wijzigen.

Verbeterde functionaliteit:

 • Verbeterde authenticatie
  Er is een verbeterde authenticatie doorgevoerd welke van toepassing is na het inloggen. Dit vergroot de veiligheid van uw omgeving.
 • Sortering status oplopend/aflopend
  De sortering van de datum kolom (oplopend/aflopend)  is hersteld en functioneert weer.

RELEASE NOTES Call-Intake, Enduserportal, Marlin Project, Logistics, Mason, WatchIT, Rico, RicoDispatch en Derdenportal 23 MEI 2019 DIVERSE APPLICATIES

Donderdag 23 mei 2019 vanaf 18:00 wordt de nieuwe release van alle applicaties vrijgegeven op onze productie omgeving.
U vindt de release notes van de applicaties Clark Reporting, Coral, Export, Marlin en NextMo  in eigen berichten. In deze applicaties is namelijk meer gewijzigd.

Op welke omgeving werk ik ?
Wanneer u inlogt kunt u aan de hand van de website zien in welke omgeving u werkt. Wanneer de website begint met https://production.pcamobile.com… Dan is deze update voor u van toepassing.

Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

Call-Intake, Enduserportal, Marlin Project, Logistics, Mason, WatchIT, Rico, RicoDispatch en Derdenportal

Verbeterde functionaliteit:

 • Verbeterde authenticatie
  Er is een verbeterde authenticatie doorgevoerd welke van toepassing is na het inloggen. Dit vergroot de veiligheid van uw omgeving.

RELEASE NOTES CLARK REPORTING 23 MEI 2019

Donderdag 23 mei 2019 vanaf 17:00 wordt de nieuwe release van Clark Reporting vrijgegeven op onze productie omgeving.

Op welke omgeving werk ik ?
Wanneer u inlogt kunt u aan de hand van de website zien in welke omgeving u werkt. Wanneer de website begint met https://production.pcamobile.com… Dan is deze update voor u van toepassing.

Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

Clark Reporting

Nieuwe functionaliteit:

 • Update framework
  Het framework waarin Coral is ontwikkeld is geupdate naar een nieuwere versie.

Verbeterde functionaliteit:

 • Verbeterde authenticatie
  Er is een verbeterde authenticatie doorgevoerd welke van toepassing is na het inloggen. Dit vergroot de veiligheid van uw omgeving.

RELEASE NOTES CORAL UPDATE 23 MEI 2019

Donderdag 23 mei 2019 vanaf 18:00 wordt de nieuwe release van Coral vrijgegeven op onze productie omgeving.

Op welke omgeving werk ik ?
Wanneer u inlogt kunt u aan de hand van de website zien in welke omgeving u werkt. Wanneer de website begint met https://production.pcamobile.com… Dan is deze update voor u van toepassing.

Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

Coral

Nieuwe functionaliteit:

 • Update framework
  Het framework waarin Coral is ontwikkeld is geupdate naar een nieuwere versie.

Verbeterde functionaliteit:

 • Verbeterde authenticatie
  Er is een verbeterde authenticatie doorgevoerd welke van toepassing is na het inloggen. Dit vergroot de veiligheid van uw omgeving.
 • Opslaan instellingen
  Gewijzigde instellingen werden niet altijd opgeslagen. Dit probleem is opgelost.
 • Strengere controle invoer werktijden
  Er wordt strenger gecontroleerd op de invoer van  werktijden

RELEASE NOTES EXPORT UPDATE 23 MEI 2019

Donderdag 23 mei 2019 vanaf 18:00 wordt de nieuwe release van de Export Module vrijgegeven op onze productie omgeving.

Op welke omgeving werk ik ?
Wanneer u inlogt kunt u aan de hand van de website zien in welke omgeving u werkt. Wanneer de website begint met https://production.pcamobile.com… Dan is deze update voor u van toepassing.

Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

Export

Nieuwe functionaliteit:

 • Tijdsformaat Uren
  De export module kan nu ook een 24uurs weergave tonen. Dit kan door de Coral parameter  “formatduration” te wijzigen.

Verbeterde functionaliteit:

 • Verbeterde authenticatie
  Er is een verbeterde authenticatie doorgevoerd welke van toepassing is na het inloggen. Dit vergroot de veiligheid van uw omgeving.
 • Datum selectie
  Bij het selecteren van de datum selectie konden er gegevens zichtbaar zijn buiten deze selectie. Deze functionaliteit is hersteld.
 • Sortering status oplopend/aflopend
  De sortering van de status (oplopend/aflopend)  is hersteld en functioneert weer.

RELEASE NOTES MARLIN UPDATE 23 MEI 2019

Donderdag 23 mei 2019 vanaf 18:00 wordt de nieuwe release van Marlin vrijgegeven op onze productie omgeving.

Op welke omgeving werk ik ?
Wanneer u inlogt kunt u aan de hand van de website zien in welke omgeving u werkt. Wanneer de website begint met https://production.pcamobile.com… Dan is deze update voor u van toepassing.

Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

Marlin

Nieuwe functionaliteit:

 • Reden invoeren bij verwijderen taak
  Het is configureerbaar dat bij het verwijderen van een taak een reden ingevoerd moet worden. Deze reden kan vervolgens ook meegestuurd worden naar vele backoffice systeem. Neem contact op met de support afdeling (support@pcamobile.com) voor configuratie van deze optie.
 • Zichtbaarheid ingevoerde aantekeningen
  Voor nieuwe taken kan het inzichtelijk worden gemaakt of er een aantekening is ingevoerd op de betreffende taak. Dit is zichtbaar voor geplande en ongeplande taken welke na deze update zijn toegevoegd.
  Om te zien of er een aantekening is ingevoerd moet er per gebruiker een instelling worden geactiveerd “Bevat opmerkingen”

Verbeterde functionaliteit:

 • Verbeterde authenticatie
  Er is een verbeterde authenticatie doorgevoerd welke van toepassing is na het inloggen. Dit vergroot de veiligheid van uw omgeving.
 • Strengere controle rechten  pauze tijden
  Marlin controleert strenger op de invoer van pauze tijden. Dit voorkomt problemen bij het plannen of genereren van berichten.
 • Strengere controle rechten stamgegevens
  Er wordt een strengere controle uitgevoerd op rechten wanneer in Marlin stamgegevens worden gewijzigd. Zijn er niet voldoende rechten dan ontstaat er een POP-up die deze informatie toont.
 • Repeterende blokkades
  Er is een bugfix doorgevoerd die dubbelingen zal voorkomen bij het invoeren van repeterende blokkades met het kenmerk uitgeven.
 • Tonen registratie rapport Edge
  Het registratie rapport zal weer getoond in de Edge webbrowser.
 • Ophalen vrije taak
  Bij het ophalen van een vrije taken in Nemo5Android kon er een foutmelding ontstaan ‘De planning valt buiten de afspraak’. Deze fout ontstaat vanuit Marlin en is opgelost.
 • Info teksten
  De weergave van opmerkingsteksten en oplossingsteksten is verbeterd, met name voor lange teksten.
 • Opnieuw inplannen
  De knop ‘opnieuw inplannen’ functioneert nu ook via het tweede venster (task management) scherm.