,

Actueel: Release Notes Update 20 April 2018

Vrijdag 20 april 2018 vanaf 17:30 wordt de nieuwe release vrijgegeven. Deze release bevat naast verbeteringen een nieuwe look voor de Logistics applicatie en een krachtige filter functionaliteit binnen Marlin.  Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail of bel 0572-346659 of support@pcamobile.com


Marlin

Nieuwe functionaliteit:

 • Geavanceerd filteren

  Een krachtige nieuwe functionaliteit is de geavanceerde filter optie binnen Marlin. Met deze functionaliteit kan in de distributielijst worden gefilterd op vrijwel elk gegeven. De filteroptie is beschikbaar in alle tabbladen van het distributiepaneel.Door middel van het filtericoon (zie bovenstaande afbeelding) kan de filtering geconfigureerd en in of uitgeschakeld worden. Via de filter wizard kunnen de filter(s) toegevoegd, gewijzigd en verwijderd worden:
 • Bezetting tonen in duratie en percentage
  Marlin bevat nieuwe functionaliteit om per uitvoerende de bezetting te tonen. De bezetting wordt getoond in duratie (uren) en percentage. De bezetting is zichtbaar
  in de regel van de uitvoerenden. Via het weergave scherm is deze in/uit te schakelen (zie onderstaande afbeelding):

Verbeterde functionaliteit:

 • Ongeplande takenlijst
  Wanneer in Marlin de ongeplande takenlijst verborgen wordt (paneel verbergen) en hierna getoond wordt kon het resultaat een lege ongeplande takenlijst zijn. Dit probleem is opgelost.
 • Dupliceren/verplaatsen planning
  Er zijn verbeteringen doorgevoerd in het dupliceren en verplaatsen van een planning(en) in het Planbord.

Logistics

Verbeterde functionaliteit:

 • Nieuw look
  Logistics bevat een nieuw fris uiterlijk. De techniek achter de Logistics applicatie is geupdate naar een nieuwere versie. De functionaliteit binnen Logistics is ongewijzigd gebleven.

 • Bugfixes
  Diverse foutmeldingen binnen Logistics zijn opgelost
 • Rapportage
  De rapportage functionaliteit in Logistics is verbeterd. Er wordt gebruik gemaakt van verbeterde rapportage techniek waar de applicatie Clark Reporting al gebruik van maakt

Coral Control

Verbeterde functionaliteit:

 • Stamgegevens -> Artikelbeheer: Extern nummer magazijn
  In de stamgegevens van een magazijn kan het  extern nummer niet meer worden gewijzigd. Dit is van toepassing voor een magazijn die reeds in gebruik is.  Het extern nummer is een sleutelveld welke niet gewijzigd mag worden.
 • Stamgegevens -> Artikelbeheer: Sorteren op artikelklasse
  Er kan nu ook gesorteerd worden op artikelklasse in de stamgegevens van een artikel.
 • Stamgegevens -> Uitvoerenden: Magazijn verwijderen
  In de stamgegevens van een uitvoerenden kan het gekoppelde magazijn verwijderd worden.
 • Configuratie -> Clusters: Toevoegen gebruikers aan Clusters
  Het toevoegen van gebruikers aan een cluster(s) is verbeterd.  Nu worden alleen de gebruikers opgehaald die ook toegevoegd kunnen worden aan de clusters. Dit levert een snelheidswinst op tijdens het toevoegen van een gebruiker aan een cluster.
 • Licentiebeheer -> Rapport: Rapport parameters
  De parameters van een rapport kunnen geïmporteerd en geëxporteerd worden.

Journal

Verbeterde functionaliteit:

 • Zichtbaarheid detail scherm gebeurtenis
  De zichtbaarheid van het detail scherm bij een (niet afgehandelde) gebeurtenis is verbeterd. Diverse velden zijn beter leesbaar gemaakt.

Rico

Verbeterde functionaliteit:

 • Uren boeken meerdere vaklieden
  Er zijn verbeteringen doorgevoerd in het boeken van uren voor meerdere personen. Deze personen zullen ook in de beschikbare rapportage naar voren komen.

 Nemo5Android

Nieuwe functionaliteit:

 • Tegel: Oplossingstekst toegevoegd
  Een nieuwe tegel ‘Oplossingen’  is toegevoegd in het registratiemenu. Hierdoor kunnen oplossingsteksten toegevoegd/gewijzigd/verwijderd worden tijdens het registreren van een taak.
  Voorheen moest de taak eerst afgerond worden. De tegel is te (de-)activeren in de applicatie Coral -> Instellingen -> Nemo5Android. In de takenlijst is ook zichtbaar of er een oplossingstekst is ingevoerd.
 • Tegel: Commentaar toegevoegd
  Een nieuwe tegel ‘Commentaar’ is toegevoegd in het registratiemenu. Hierdoor kunnen commentaarteksten toegevoegd/gewijzigd/verwijderd worden tijdens het registreren van een taak.
  Voorheen moest de taak eerst afgerond worden. De tegel is te (de-)activeren in de applicatie Coral -> Instellingen -> Nemo5Android. In de takenlijst is ook zichtbaar of er een commentaartekst is ingevoerd.
 • Afronden taak: Administratie uren uitschakelen
  In Coral Instellingen->Nemo5Android is een instelling toegevoegd met de naam ‘start_administration_on_finish’. Wanneer deze parameter actief is (standaard waarde) wordt bij het afronden van de taak
  de status administratie gestart. Staat het vinkje uit dan blijft de klustijd doorlopen.
 • Afronden taak: Uren record aanmaken
  In Coral Instellingen->Nemo5Android-> Finish Fragments kan per afrond scherm worden aangegeven of er een uren record gemaakt moet worden. Wanneer de instelling ‘stop_activity’ is aangevinkt zal de activiteit
  gestopt worden en er een uren record aangemaakt worden.

Verbeterde functionaliteit:

 • Gepland materiaallijst
  De lijst met geplande materialen worden meteen bijgewerkt na het verbruik van het geplande materiaal
 • Geheugen gebruik handtekening en print scherm
  Het geheugen gebruik van het handtekening scherm en print scherm is verlaagd. Dit verbeterd de snelheid en het batterijverbruik.
 • Activiteitenweergave in overzicht scherm
  Er kon een situatie ontstaan waarbij niet alle activiteiten zichtbaar waren in het activiteitenoverzicht. Dit probleem is opgelost.
 • Zoeken naar printers via bluetooth
  Het zoeken naar printers via Bluetooth gebruikt minder geheugen en kan alleen gestart worden indien er nog niet wordt gezocht.
 • Navigatie tegel
  De navigatie tegel gebruikt een kleinere afbeelding. Dit bespaard geheugen en batterij verbruik
 • Taak Historie
  De taak historie heeft nu paginering, dit verbeterd de snelheid. Het aantal taken per pagina is instelbaar.
 • Crash verholpen bij Marlin vrije taken
  Een crash bij het ophalen van vrije taken is verholpen
 • Crash verholpen in het taak details scherm
  Een crash bij het openen van het taak detail scherm is verholpen
 • Afrond proces
  Het afrond proces wordt afgebroken na een klik op de status balk, waarna je naar taak details of het registratie menu gaat. Ook wordt het afrond proces afgebroken wanneer je via het menu naar het registratie menu gaat.
,

Kick off 2019 vrijdag 18 januari 2019

In verband met de PCA Mobile Kick Off 2019 zijn wij vrijdag 18 januari vanaf 12:00 niet aanwezig.

Graag verzoeken wij u een e-mail te sturen naar support@pcamobile.com, dan pakken wij het zo spoedig mogelijk op.
Voor zeer dringende zaken staan wij telefonisch stand-by.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Support team

,

AANKONDIGING: UPDATE Export 26 MEI 2017

Geachte relatie,

Op vrijdag 26 mei 2017 is het zover. Er gaan releases plaatsvinden van een aantal van onze producten. Waaronder de Export module.
De release zal op 26 mei vanaf 17:00 gepromoveerd worden naar de productieomgeving.

Onderstaand kunt u de release notes lezen voor deze update.
Voor vragen over deze release kan er contact worden opgenomen met de Supportafdeling Tel: 0572-346659 of support@pcamobile.com


Export Module

Verbeterde functionaliteit:

 • Dubbeling(en) vaklieden’

Bij het toevoegen/muteren van uren kon het voorkomen dat vaklieden enkel tot meerdere keren dubbel in de lijst staan. Dit probleem is opgelost zodat de vakman enkel in de lijst staat.

Hoe ontvangt u de update ?

Na de update op 26 mei 2017  adviseren wij u eenmalig via de ctrl + F5 (windows) toetscombinatie de website van de Export Module te herladen.

,

AANKONDIGING: UPDATE Marlin 26 MEI 2017

Geachte relatie,

Op vrijdag 26 mei 2017 is het zover. Er gaan releases plaatsvinden van een aantal van onze producten. Waaronder Marlin.
De release zal op 26 mei vanaf 17:00 gepromoveerd worden naar de productieomgeving.

Onderstaand kunt u de release notes lezen voor deze update.
Voor vragen over deze release kan er contact worden opgenomen met de Supportafdeling Tel: 0572-346659 of support@pcamobile.com


Marlin

De release van 26 mei bevat verbeterde functionaliteit, maar ook twee sterke nieuwe functionaliteiten. Het is mogelijk om het Marlin data verbruik te beperken.
Hierdoor hoeven er minder gegevens verstuurd en verwerkt te worden. Dit komt ten goede van de snelheid van de client(s).

Daarnaast is er een bedrijf/feestdagen kalender toegevoegd. Dit voorkomt het vele en jaarlijks aanmaken van afwezigheden. Hieronder staat de totale opsomming:

Verbeterde functionaliteit:

 • Zichtbaarheid taken in de takenlijst

Wanneer een kopie planning  is gemaakt en het originele taaknummer verwijderd is, kan het voorkomen dat de kopie planning niet zichtbaar is in Marlin.
Dit probleem is opgelost. Hierdoor zijn in de takenlijst de kopie planningen altijd zichtbaar. 

 • Planvoorstel snelheid 

Er zijn performance verbeteringen doorgevoerd in de planvoorstel functionaliteit. Hierdoor zal er sneller resultaat komen bij het uitvoeren van een planvoorstel.

 • Routeoptimalisatie verbetering

Marlin houdt rekening met de taakduur bij het optimaliseren van de route en niet met de planningsduur. De planningsduur kan namelijk afwijken van de taakduur.
Hierdoor vallen planningen over elkaar heen bij het optimaliseren en worden de planningen te dicht op elkaar gezet (dit kan volgens de reistijd niet).
Dit probleem is opgelost.

 • Uitvoerende(n) constraint(s)

In Marlin is het mogelijk om meerdere uitvoerden toe te voegen aan de uitvoerde(n) constraints.

 • Planning(en) verwijderen bij gebruik van de Cluster Module

Wanneer er een planning wordt verwijderd kon het voorkomen dat deze planning zichtbaar bleef wanneer de cluster module geactiveerd is.
Een handmatige refresh was nodig om dit probleem op te lossen. Er zijn verbeteringen doorgevoerd waardoor een planning gelijk verwijderd wordt zonder refresh.

 • Planning(en) aanpassen in het verleden

Wanneer er in het verleden een geplande taak wordt aangepast (tijdsduur verlengd of verkort) kon het de foutmelding “Onbekende fout” ontstaan. Dit probleem is opgelost.

 • Locatie bij ongeplande taken

In de ongeplande takenbox was niet altijd de locatie zichtbaar van een ongeplande taak. Dit is opgelost waardoor de locatie altijd zichtbaar zal zijn in de MAPS module.

Nieuwe functionaliteit:

 • Marlin: Dataverbruik

Bij het ophalen van gegevens uit Marlin worden er aan de client zijde veel data verwerkt. In de nieuwe release van Marlin kunnen er instellingen geactiveerd worden
waarbij aangegeven kan worden welke gegevens er opgehaald moeten worden. Dit zorgt ervoor dat er minder data verstuurd/opgehaald hoeft te worden.
Dit zal snelheidsverbeteringen opleveren. Wij adviseren u contact op te nemen met uw PCA Mobile Consultant om deze optie te  bespreken en te laten activeren.

 • Marlin: Bedrijfskalender (Feestdagen)

In de applicatie Coral is een bedrijfskalender toegevoegd. In deze kalender kunnen feestdagen worden toegevoegd
met als extra optie een repeterend karakter. Dit voorkomt het jaarlijks toevoegen van feestdagen d.m.v. blokkade soorten in Marlin.
Marlin houdt rekening met deze feestdagen tijdens het plannen van taken

Hoe ontvangt u de update ?

Na de update op 26 mei 2017  adviseren wij u eenmalig via de ctrl + F5 (windows) toetscombinatie de website van Marlin te herladen.