RELEASE NOTES NEXTMO 23 MEI 2019

Donderdag 23 mei 2019 vanaf 18:00 wordt de nieuwe release van NextMo vrijgegeven op onze productie omgeving.

Op welke omgeving werk ik ?
Wanneer u inlogt kunt u aan de hand van de website zien in welke omgeving u werkt. Wanneer de website begint met https://production.pcamobile.com… Dan is deze update voor u van toepassing.

Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

NextMo

Verbeterde functionaliteit:

 • Verbeterde authenticatie
  Er is een verbeterde authenticatie doorgevoerd welke van toepassing is na het inloggen. Dit vergroot de veiligheid van uw omgeving.
 • Weergave teksten
  De weergave van teksten is verbeterd. Het kon voorkomen dat teksten buiten het scherm doorliepen en niet zichtbaar waren.
 • Project openen
  Bij het openen van een Project in NextMo kon er een foutmelding ontstaan. Deze is opgelost.
 • Navigatie/Landkaart
  Bij het starten van de activiteit reizen werd niet altijd de correcte positie getoond en functioneerde de knop reizen niet altijd. Dit is opgelost.
 • Invullen formulier
  Bij het invullen van een formulier wordt door middel van een rode marker getoond als een foutieve waarde is ingevoerd.

RELEASE NOTES JOURNAL 23 MEI 2019

Donderdag 23 mei 2019 vanaf 18:00 wordt de nieuwe release van de Journal Module vrijgegeven op onze productie omgeving.

Op welke omgeving werk ik ?
Wanneer u inlogt kunt u aan de hand van de website zien in welke omgeving u werkt. Wanneer de website begint met https://production.pcamobile.com… Dan is deze update voor u van toepassing.

Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

Journal

Nieuwe functionaliteit:

 • Tijdsformaat Uren
  De export module kan nu ook een 24uurs weergave tonen. Dit kan door de Coral parameter  “formatduration” te wijzigen.

Verbeterde functionaliteit:

 • Verbeterde authenticatie
  Er is een verbeterde authenticatie doorgevoerd welke van toepassing is na het inloggen. Dit vergroot de veiligheid van uw omgeving.
 • Sortering status oplopend/aflopend
  De sortering van de datum kolom (oplopend/aflopend)  is hersteld en functioneert weer.

RELEASE NOTES Call-Intake, Enduserportal, Marlin Project, Logistics, Mason, WatchIT, Rico, RicoDispatch en Derdenportal 23 MEI 2019 DIVERSE APPLICATIES

Donderdag 23 mei 2019 vanaf 18:00 wordt de nieuwe release van alle applicaties vrijgegeven op onze productie omgeving.
U vindt de release notes van de applicaties Clark Reporting, Coral, Export, Marlin en NextMo  in eigen berichten. In deze applicaties is namelijk meer gewijzigd.

Op welke omgeving werk ik ?
Wanneer u inlogt kunt u aan de hand van de website zien in welke omgeving u werkt. Wanneer de website begint met https://production.pcamobile.com… Dan is deze update voor u van toepassing.

Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

Call-Intake, Enduserportal, Marlin Project, Logistics, Mason, WatchIT, Rico, RicoDispatch en Derdenportal

Verbeterde functionaliteit:

 • Verbeterde authenticatie
  Er is een verbeterde authenticatie doorgevoerd welke van toepassing is na het inloggen. Dit vergroot de veiligheid van uw omgeving.

RELEASE NOTES CLARK REPORTING 23 MEI 2019

Donderdag 23 mei 2019 vanaf 17:00 wordt de nieuwe release van Clark Reporting vrijgegeven op onze productie omgeving.

Op welke omgeving werk ik ?
Wanneer u inlogt kunt u aan de hand van de website zien in welke omgeving u werkt. Wanneer de website begint met https://production.pcamobile.com… Dan is deze update voor u van toepassing.

Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

Clark Reporting

Nieuwe functionaliteit:

 • Update framework
  Het framework waarin Coral is ontwikkeld is geupdate naar een nieuwere versie.

Verbeterde functionaliteit:

 • Verbeterde authenticatie
  Er is een verbeterde authenticatie doorgevoerd welke van toepassing is na het inloggen. Dit vergroot de veiligheid van uw omgeving.

RELEASE NOTES CORAL UPDATE 23 MEI 2019

Donderdag 23 mei 2019 vanaf 18:00 wordt de nieuwe release van Coral vrijgegeven op onze productie omgeving.

Op welke omgeving werk ik ?
Wanneer u inlogt kunt u aan de hand van de website zien in welke omgeving u werkt. Wanneer de website begint met https://production.pcamobile.com… Dan is deze update voor u van toepassing.

Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

Coral

Nieuwe functionaliteit:

 • Update framework
  Het framework waarin Coral is ontwikkeld is geupdate naar een nieuwere versie.

Verbeterde functionaliteit:

 • Verbeterde authenticatie
  Er is een verbeterde authenticatie doorgevoerd welke van toepassing is na het inloggen. Dit vergroot de veiligheid van uw omgeving.
 • Opslaan instellingen
  Gewijzigde instellingen werden niet altijd opgeslagen. Dit probleem is opgelost.
 • Strengere controle invoer werktijden
  Er wordt strenger gecontroleerd op de invoer van  werktijden

RELEASE NOTES EXPORT UPDATE 23 MEI 2019

Donderdag 23 mei 2019 vanaf 18:00 wordt de nieuwe release van de Export Module vrijgegeven op onze productie omgeving.

Op welke omgeving werk ik ?
Wanneer u inlogt kunt u aan de hand van de website zien in welke omgeving u werkt. Wanneer de website begint met https://production.pcamobile.com… Dan is deze update voor u van toepassing.

Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

Export

Nieuwe functionaliteit:

 • Tijdsformaat Uren
  De export module kan nu ook een 24uurs weergave tonen. Dit kan door de Coral parameter  “formatduration” te wijzigen.

Verbeterde functionaliteit:

 • Verbeterde authenticatie
  Er is een verbeterde authenticatie doorgevoerd welke van toepassing is na het inloggen. Dit vergroot de veiligheid van uw omgeving.
 • Datum selectie
  Bij het selecteren van de datum selectie konden er gegevens zichtbaar zijn buiten deze selectie. Deze functionaliteit is hersteld.
 • Sortering status oplopend/aflopend
  De sortering van de status (oplopend/aflopend)  is hersteld en functioneert weer.

RELEASE NOTES MARLIN UPDATE 23 MEI 2019

Donderdag 23 mei 2019 vanaf 18:00 wordt de nieuwe release van Marlin vrijgegeven op onze productie omgeving.

Op welke omgeving werk ik ?
Wanneer u inlogt kunt u aan de hand van de website zien in welke omgeving u werkt. Wanneer de website begint met https://production.pcamobile.com… Dan is deze update voor u van toepassing.

Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

Marlin

Nieuwe functionaliteit:

 • Reden invoeren bij verwijderen taak
  Het is configureerbaar dat bij het verwijderen van een taak een reden ingevoerd moet worden. Deze reden kan vervolgens ook meegestuurd worden naar vele backoffice systeem. Neem contact op met de support afdeling (support@pcamobile.com) voor configuratie van deze optie.
 • Zichtbaarheid ingevoerde aantekeningen
  Voor nieuwe taken kan het inzichtelijk worden gemaakt of er een aantekening is ingevoerd op de betreffende taak. Dit is zichtbaar voor geplande en ongeplande taken welke na deze update zijn toegevoegd.
  Om te zien of er een aantekening is ingevoerd moet er per gebruiker een instelling worden geactiveerd “Bevat opmerkingen”

Verbeterde functionaliteit:

 • Verbeterde authenticatie
  Er is een verbeterde authenticatie doorgevoerd welke van toepassing is na het inloggen. Dit vergroot de veiligheid van uw omgeving.
 • Strengere controle rechten  pauze tijden
  Marlin controleert strenger op de invoer van pauze tijden. Dit voorkomt problemen bij het plannen of genereren van berichten.
 • Strengere controle rechten stamgegevens
  Er wordt een strengere controle uitgevoerd op rechten wanneer in Marlin stamgegevens worden gewijzigd. Zijn er niet voldoende rechten dan ontstaat er een POP-up die deze informatie toont.
 • Repeterende blokkades
  Er is een bugfix doorgevoerd die dubbelingen zal voorkomen bij het invoeren van repeterende blokkades met het kenmerk uitgeven.
 • Tonen registratie rapport Edge
  Het registratie rapport zal weer getoond in de Edge webbrowser.
 • Ophalen vrije taak
  Bij het ophalen van een vrije taken in Nemo5Android kon er een foutmelding ontstaan ‘De planning valt buiten de afspraak’. Deze fout ontstaat vanuit Marlin en is opgelost.
 • Info teksten
  De weergave van opmerkingsteksten en oplossingsteksten is verbeterd, met name voor lange teksten.
 • Opnieuw inplannen
  De knop ‘opnieuw inplannen’ functioneert nu ook via het tweede venster (task management) scherm.

RELEASE NOTES NEMO5ANDROID UPDATE MAANDAG 29 APRIL

Maandag 29 April vanaf 17:30 wordt de nieuwe release van Nemo5Android vrijgegeven. Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
De Nemo5Android applicatie wordt afhankelijk van de Google Play Store instellingen geüpdatet. Dit kan handmatig of automatisch zijn. Controleer in de Google PlayStore of u beschikt over de meest recente versie.

Hoe kunt u zien of u over de laatste versie beschikt ?
Start hiervoor Nemo5Android en klik links in het menu. De laatste versie is 2.5.67

Onderstaand leest u de release notes van Nemo5Android  Vragen? mail naar support@pcamobile.com


 Nemo5Android

Nieuwe functionaliteit:

 • Phil verbruikte eenheid in query
  Het is nu mogelijk om via Phil (formulier applicatie) door middel van query’s de verbruikte eenheid van artikelen op te halen.
 • Historie op basis van installatie
  De historie van een taak kan nu ook opgehaald worden op basis van een installatie. Hiervoor moet de parameter ‘task_history_key’ op ‘installation‘ worden gezet’

Verbeterde functionaliteit:

 • Tijdsynchronisatie
  Nemo5Android controleert bij het starten de tijd met een tijdserver. Dit voorkomt ‘afwijkende/negatieve’ uren registraties wanneer de klok van het device niet correct staat.
 • Verwijderen teksten
  Bij het verwijderen van teksten, zoals oplossingsteksten of opmerkingsteksten komt er een extra bevestiging POP-up. Hierdoor kan de verwijdering nog geannuleerd worden.
 • Gerelateerde taken
  In het menu gerelateerde taken kan de vakman naam weer zichtbaar gemaakt worden.
 • Magazijn selectie verbruikt materiaal
  Bij het toevoegen van verbruikt materiaal is het mogelijk om een magazijn te selecteren. Hiervoor moet de parameter ‘Choosewarehouse‘ op ‘true‘ gezet worden.
 • MobileCreatedTask Spoed
  Bij het aanmaken van een MobileCreatedTask kan er nu worden aangegeven of een opdracht spoed heeft. De opdracht wordt dan op het aanmaak tijdstip aangemaakt. Hiervoor moeten parameters
  worden ingesteld. Neem hiervoor contact op met de support afdeling (support@pcamobile.com)
 • Vrije opdrachten Slaapstand
  Vrije opdrachten blijven zichtbaar nadat het device in slaapstand is geweest
 • Uitvoerenden tonen Regio
  Het is mogelijk om alleen de uitvoerenden te tonen die aan dezelfde regio zijn gekoppeld, voor het toevoegen van uren.
 • Artikelomschrijving
  Nemo5Android toont nu artikelomschrijvingen t/m 255 karakters, voorheen was dit t/m 70 karakters.
 • Artikel synchronisatie
  Er is een probleem opgelost waarbij niet alle artikelen gesynchroniseerd werden met Nemo5Android.

RELEASE NOTES MARLIN UPDATE 14 MAART 2019

Donderdag 14 maart 2019 vanaf 18:00 wordt de nieuwe release van Marlin vrijgegeven. Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

Marlin

Nieuwe functionaliteit:

 • Tekst kopiëren
  Het is mogelijk om teksten te selecteren en te kopiëren, zoals de oplossingsteksten en opmerkingsteksten in het registratie scherm.

Verbeterde functionaliteit:

 • Strengere controle op e-mail velden
  Bij het versturen van een taak wordt er strenger gecontroleerd op het e-mail veld. Hier moet een correcte waarde in staan. Dit voorkomt problemen in het verdere proces.
 • Strengere controle op foutieve velden
  Marlin controleert strenger op foutieve velden. Deze velden worden met een rode marker getoond.
 • Filters weergave
  Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd voor de weergave van filters.
 • Plannen meervoudige selectie
  Bij het plannen van een meervoudige selectie taken kwam er een foutief informatiescherm naar voren. De tekst in dit scherm is aangepast.
 • Scrollbar bij blokkade
  In de lijst van aantekeningen bij een blokkade, is een scrollbar toegevoegd.
 • Activiteiten toevoegen
  Marlin kon vastlopen bij het toevoegen van een activiteit in het activiteiten tabblad. Dit probleem is opgelost.
 • Planacties in maandweergave
  In de maandweergave was het niet mogelijk om planacties uit te voeren. Dit is hersteld.
 • Uren boeken
  Marlin toont in het registratie tabblad -> Uren nu ook de medewerker waarvoor uren zijn geboekt.
 • Planvoorstel sortering
  Er is een aanpassing gemaakt in de sortering van planvoorstellen voor de mobiele gebruikers.
 • Maandweergave
  Maandweergave kan bezetting en percentage tonen bij een resource.
 • Afspraak pop-up
  Het is mogelijk om via een licentie instelling uit te schakelen dat de afspraak pop-up telkens naar voren komt. Dit kan wenselijk zijn wanneer een afspraak
  altijd automatisch aangepast moet worden en de pop-up niet noodzakelijk is. Neem contact op met PCA support om dit verder in te richten (support@pcamobile.com).
,

Release Notes Nemo5Android update Donderdag 28 februari

Donderdag 28 februari vanaf 17:30 wordt de nieuwe release van Nemo5Android vrijgegeven. Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
De Nemo5Android applicatie wordt afhankelijk van de Google Play Store instellingen geüpdatet. Dit kan handmatig of automatisch zijn. Controleer in de Google PlayStore of u beschikt over de meest recente versie.

Onderstaand leest u de release notes van Nemo5Android  Vragen? mail naar support@pcamobile.com


 Nemo5Android

Nieuwe functionaliteit:

 • Afspraak gegevens
  Afspraak gegevens uit Marlin zijn nu ook zichtbaar in Nemo5Android (voorwaarde is wel dat deze gegevens verstuurd worden).
 • Aanmaken van een MobileCreatedTask op basis van een installatie
  Het is mogelijk om een MobileCreatedTask aan te maken op basis van een installatie. Neem contact op met ons voor inrichting van deze functionaliteit (support@pcamobile.com).

Verbeterde functionaliteit:

 • Bellen vanuit het archief
  Het is nu mogelijk om vanuit het archief te bellen. In het archief wordt het telefoonnummer gemarkeerd zodat deze gebeld kan worden (voorwaarde is wel dat er een SIM kaart met abonnement aanwezig is in het device).
 • Takenlijst blijft laden
  Bij het terugkeren naar de takenlijst bleef deze soms laden en kon er een crash ontstaan. Dit probleem is opgelost.
 • Weergave naam bij aanmaken taak
  De klantnaam wordt nu ook getoond bij het aanmaken van een taak.
 • Verwijderen repeterend formulier
  Het is mogelijk om in de Phil applicatie een ingevuld formulier te verwijderen. Wanneer je dit doet met repeterend formulier worden alle ingevulde formulieren verwijderd. Dit is niet wenselijk. In deze versie wordt alleen het betreffend formulier verwijderd i.p.v. alle formulieren.
 • Schijfrechten bij download
  Voor het downloaden van documenten wordt gecontroleerd of NeMO5 wel schrijfrechten heeft, om het bestand op te slaan. Dit voorkomt onnodige synchronisatie en bij behorend dataverbruik.
 • Ophalen vrije opdrachten
  Bij het ophalen van de vrije taken kan ook bepaald worden of de vakman wel beschikbaarheid heeft. Het bepalen van de beschikbaarheid werd uitgevoerd met een verkeerde start en einddatum. Dit probleem is opgelost.
 • Foto’s zichtbaar in galerij
  Foto’s gemaakt in Nemo5Android worden nu weer zichtbaar in de galerij.