Nieuwe Release Nemo5Android 3 Maart 2017

Geachte relatie,

Afgelopen vrijdag 24 februari stond er een update gepland van de applicatie Nemo5Android. Deze update is vanwege een gevonden issue
i.c.m. Android 7 geannuleerd. Wij gaan een kleine aanpassing doorvoeren in de applicatie en deze versie uitvoerig testen. Vrijdag 3 Maart
wordt deze versie vrijgegeven in de Google Play Store en is deze eind van de dag beschikbaar

Onderstaand kunt u de release notes lezen voor deze Nemo5Android update.
Voor vragen over deze release kan er contact worden opgenomen met de Supportafdeling Tel: 0572-346659 of support@pcamobile.com


Nemo5Android

De Nemo5Android release zal op 3 Maart vanaf 17:00 gepromoveerd worden naar de Google PlayStore. Indien de automatische update geactiveerd is zal deze versie automatisch gedownload en geinstalleerd worden. Dit kan enige minuten tot uren in beslag nemen. Belangrijk is om na de update volledig uit te loggen en opnieuw in te loggen in Nemo5Android. Geef dit intern aan de gebruikers door om optimaal gebruik te maken van deze nieuwe versie.

Deze release bevat de volgende nieuwe functionaliteiten en verbeteringen.

Verbeterde functionaliteit:

Algemene verbeteringen:

 • Tegel Taak: Snelheid takenlijst
  Er zijn performance verbeteringen doorgevoerd waardoor de takenlijst sneller laadt.
 • Tegel Taak: Layout takenlijst
  Er konden situaties ontstaan waardoor een taak in de takenlijst zichtbaar was over de gehele lengte van de takenlijst. Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de weergave van taken in de takenlijst.  De weergave is wel afhankelijk van de Nemo5Android instellingen en het schermformaat van het device.
 • Tegel Taak: Detail scherm toont Engelse teksten
  Bij het selecteren van een taak In het detail scherm is de huidige status van de taak zichtbaar. Deze status was zichtbaar in het Engels. De functionaliteit is hersteld zodat de tekst in het Nederlands zichtbaar is.
 • Tegel Historie: Zichtbaarheid taken
  De tegel historie toont gegevens van historische taken. Deze historie bevat ook taken die reeds verwijderd zijn. Dit is niet wenselijk. De functionaliteit is hersteld zodat deze verwijderde taken niet meer zichtbaar zijn.
 • Tegel Formulieren: Selectievelden
  Bij het invullen van formulieren kunnen selectielijsten worden getoond. Er kon een situatie ontstaan waarbij deze selectielijsten geen waarde toonde. Deze functionaliteit is hersteld.
 • Tegel Vrije taak: Taken accepteren
  In de tegel “Vrije taken” zijn vrije opdrachten zichtbaar die de vakman kan accepteren. Er konden situaties voorkomen waarbij een reeds geaccepteerde taak zichtbaar bleef in de takenlijst. Dit is hersteld.
 • Tegel Activiteit: Label bij activiteit buttons
  De activiteit buttons in het home en registraties menu tonen nu twee regels label tekst.  Hierdoor is het duidelijker zichtbaar welke activiteit de button betreft.
 • Tegel Bestellingen: Tonen totaal bedrag
  De tegel bestellingen toont nu het totaal bedrag van de bestelde artikelen indien er meerdere artikelen zijn geregistreerd.
 • Tegel Logistiek: Overboeking
  Wanneer je  een overboeking uitvoert in Nemo5Android werden de magazijnen ‘van’ en ‘naar’ omgedraaid. Deze functionaliteit is hersteld.
 • Bellen in Nemo5Android
  Nemo5Android bevat de optie om vanuit de applicatie te bellen naar telefoonnummers. Er kon een situatie ontstaan waardoor niet alle telefoonnummers herkend werden als correcte telefoonnummers of het bel scherm niet goed functioneert. Deze functionaliteit is hersteld waardoor vanuit de applicatie gebeld kan worden.
 • Boekingen gepland materiaal
  Bij het registreren van gepland materiaal kon de situatie ontstaan dat gepland materiaal automatisch dubbel werd geregistreerd. Dit is hersteld.
 • Registratie overzicht toont uren en materialen
  Tijdens het afronden van een taak is het registratie overzicht zichtbaar. Er kon een situatie ontstaan waardoor materiaal en uren boekingen niet zichtbaar waren in het registratie overzicht. Dit is hersteld.
 • Performance indicator
  De performance indicator is niet altijd zichtbaar wanneer er gebruik wordt gemaakt van devices met een kleiner schermformaat. Deze functionaliteit is hersteld waardoor de performance indicator altijd zichtbaar is.
 • Activiteiten teller
  Tijdens het starten van een activiteit wordt in de takenbalk het type activiteit tijd zichtbaar inclusief de tijdsduur. Er konden situaties ontstaan waardoor de activiteiten teller in Nemo5Android stopt. Deze functionaliteit is hersteld.
 • Opties menu scroll baar
  Het optie menu in Nemo5Android is scroll baar gemaakt. Op kleinere scherm formaten kan nu ook alle informatie worden getoond.
 • Synchronisatie
  Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de synchronisatie van Nemo5Android. Er kon een situatie ontstaan waardoor niet alle taken zichtbaar zijn in Nemo5Android. Dit is hersteld.

Verbeteringen m.b.t. Actions:

 • Verbeterde snelheid action lijst
  Er zijn performance verbeteringen doorgevoerd waardoor de action lijst sneller laadt.
 • Action veld tekst waarde
  Action velden konden gemarkeerd worden als tekstvelden. Hierdoor konden problemen ontstaan tijdens het invullen van actions. Deze functionaliteit is hersteld.
 • Actions veld -1 waarde
  Action velden konden de waarde -1 krijgen. Dit is hersteld.

Nieuwe functionaliteit:

 • Invoeren wachtwoord
  Bij het invoeren van het wachtwoord kan het wachtwoord zichtbaar gemaakt worden. Dit ter controle of de invoer correct is uitgevoerd.
 • Registratie overzicht: Opmerkingen niet tonen
  Het is mogelijk om opmerkingen niet te tonen in het registratieoverzicht. Hiervoor is een parameter gemaakt die ingesteld kan worden in de applicatie Coral. De parameter hiervoor is: finish_overview_comments. Standaard staat deze parameter op de waarde ‘True’, zodat de opmerkingen worden getoond.
 • Tegel Formulieren: Opslaan formulieren
  Het is mogelijk om formulieren die nog niet volledig zijn ingevuld tussentijds op te slaan. Hierdoor kunnen deze formulieren later alsnog verder ingevuld worden.
 • Tegel Formulieren: Controle verplichte formulieren
  Per formulier kan er ingesteld worden of een formulier verplicht ingevuld moet worden. Bij het afronden van de taak wordt er vanaf nu gecontroleerd of alle verplichte formulieren zijn ingevuld.
 • Tegel Taak: Selecteren en kopiëren tekst
  In de takenlijst is het nu mogelijk om de tekst bij een opdracht te selecteren en hierna te kopiëren.
 • Tegel Taak: Tonen fax en debiteurnummer
  In het klant detail scherm wordt nu ook het fax- en debiteur nummer getoond.
 • Tegel Taak: Registratie iconen bij een taak
  In de takenlijst zijn iconen toegevoegd. Deze iconen worden zichtbaar op een taak wanneer er registraties zijn uitgevoerd op de betreffende taak.
  Er zijn 4 iconen die zichtbaar kunnen zijn. Afhankelijk van de registratie op de taak. Door middel van de iconen is het snel inzichtelijk of er
  materialen, uren, formulieren en/of foto’s zijn geregistreerd op de taak.
 • Titel bij registreren taak
  Het registratie menu toont in de titel, het adres van de taak. Het is hierdoor duidelijker op welke taak er geregistreerd wordt:

  Boven in is te zien op welk adres er geregistreerd wordt
 • Taak afronden zonder te starten
  Een taak hoeft niet meer de status gestart te hebben om deze af te ronden. Dit versneld het afhandelingen proces en voorkomt uren registraties.
 • Registratieoverzicht toont formulier gegevens
  Wanneer een formulier is ingevuld wordt deze ook getoond in het registratie overzicht tijdens het afronden van een taak.

Update: Coral 24 februari 2017

Geachte relatie,

Op vrijdag 24 februari 2017 is het zover. Er gaan releases plaatsvinden van een aantal van onze producten. Waaronder Coral.
Er zijn hierin bugs opgelost en verbeteringen aangebracht.

Onderstaand kunt u de release notes lezen voor deze Coral update van februari 2017.
Voor vragen over deze release kan er contact worden opgenomen met de Supportafdeling Tel: 0572-346659 of support@pcamobile.com


Coral

De Coral release zal op 24 februari vanaf 17:00 gepromoveerd worden naar de productieomgeving. Deze release bevat de volgende verbeteringen:

Verbeterde functionaliteit:

 • Weergave uitklap menu
  Menu’s in Coral bestaan uit een boomstructuur.  Bij het verversen van Coral zijn de uitgevouwen opties menu’s automatisch terug ingevouwen. Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor de boomstructuur bewaard blijft en de uitgevouwen menu’s bewaard blijven.
 • Paginering klanten en werkadressen
  In het tabblad klanten is een paginering toegevoegd. Hierdoor kan er sneller gebladerd worden in klant gegevens.  Het voorkomt tevens het probleem dat alle klanten eerst geladen moet worden voordat er een mutatie uitgevoerd kan worden.
 • Mutatie bij groepering of sortering
  In Coral worden gegevens gemuteerd.  Bij een groepering of sortering van gegevens kon de situatie ontstaan dat de gemuteerde gegevens niet opgeslagen werden. Deze functionaliteit is hersteld.
 • Weergave Berichten
  Er is een verbetering doorgevoerd in het tabblad berichten. Er kan nu beter en sneller gezocht worden in berichtenverkeer binnen de omgeving. Ook zijn de diverse type berichten verdeeld over verschillende categorieën voor een snelle weergave.

Update: Clark Reporting 24 februari 2017

Geachte relatie,

Op vrijdag 24 februari 2017 is het zover. Er gaan releases plaatsvinden van een aantal van onze producten. Waaronder Clark Reporting.
Er zijn hierin verbeteringen aangebracht.

Onderstaand kunt u de release notes lezen voor deze Clark Reporting update van februari 2017.
Voor vragen over deze release kan er contact worden opgenomen met de Supportafdeling Tel: 0572-346659 of support@pcamobile.com


Clark Reporting

De Clark Reporting release zal op 24 februari vanaf 17:00 gepromoveerd worden naar de productieomgeving. Deze release bevat de volgende verbeteringen:

Verbeterde functionaliteit:

 • Rapportage in de webbrowser Mozilla Firefox en Internet Explorer 11
  In de webbrowsers Mozilla Firefox en Internet Explorer 11 kan de situatie ontstaan waarbij opgevraagde rapportage niet zichtbaar wordt. Er zijn verbeteringen doorgevoerd waardoor in zowel Mozille Firefox en Internet Explorer 11 de rapportage wordt getoond.
 • Bestandsformaat
  In de rapportage stamgegevens kan gekozen worden in welk bestandsformaat het rapport wordt getoond/verstuurd. Er kan een situatie ontstaan waardoor alle rapportage alleen in PDF formaat wordt getoond/verstuurd, in plaats van het gewenste formaat. Deze functionaliteit is hersteld.

Update: Marlin 24 februari 2017

Geachte relatie,

Op vrijdag 24 februari 2017 is het zover. Er gaan releases plaatsvinden van een aantal van onze producten. Waaronder Marlin.
Er zijn hierin bugs opgelost en verbeteringen aangebracht.

Onderstaand kunt u de release notes lezen voor deze Marlin update van februari 2017.
Voor vragen over deze release kan er contact worden opgenomen met de Supportafdeling Tel: 0572-346659 of support@pcamobile.com


Marlin

De Marlin release zal op 24 februari vanaf 17:00 gepromoveerd worden naar de productieomgeving. Deze release bevat de volgende nieuwe functionaliteiten en verbeteringen.

Verbeterde functionaliteit:

 • Takenlijst: Toon Planningen

De takenlijst (tabblad taken) bevat een optie om snel alle planningen van taken in te zien.  Bij het selecteren van de knop ‘Toon planningen’ werden niet alle planningen getoond van de betreffende taak. Deze functionaliteit is hersteld waardoor alle planningen worden getoond.

 • Zichtbaarheid Tooltips 

In het planbord is het mogelijk om een tooltip te tonen wanneer de muis cursor op een planblokje wordt gezet. Deze tooltip verdween na 5 seconden. Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor de tooltip altijd zichtbaar blijft tot de muis cursor wordt verplaatst.

Tooltip

 • Zoekvenster Marlin

Marlin bevat links bovenin een zoekvenster. Wanneer een zoekterm wordt ingevoerd wordt deze zoekterm meegenomen naar alle tabbladen. Dit is niet wenselijk voor het derden tabblad.
Vanaf de februari release bevat het tabblad Derden een eigen zoekvenster.

 • Zoeken in takenlijst op externe codes en referentienummers met spatie

In het planbord kan gezocht worden op externe code(s) of referentienummer(s). Wanneer deze nummers een spatie bevatten werden deze nummers
niet gevonden in het zoekresultaat en ook niet getoond. Dit is aangepast waardoor de gegevens met een spatie ook getoond worden.

 • Zichtbaarheid Instellingen venster

Aan de rechterzijde van Marlin is een instellingen venster zichtbaar. Wanneer dit venster wordt ingeklapt is deze niet meer zichtbaar. Bij het (her) starten van Marlin was dit venster opnieuw zichtbaar. Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor de laatste instelling van dit venster behouden blijft.

Nieuwe functionaliteit:

 • Kopie planning (wanneer er gebruik wordt gemaakt van SOAP v2 interface)

In Marlin kan een kopie planning worden gemaakt. Door middel van een nieuwe parameter ‘ForceNewDistributionOnAllocationCopy’ kan er bepaald worden of bij het aanmaken van een nieuwe
planning ook een nieuw distributionid aangemaakt moet worden. Dit kan een vereiste zijn voor een backoffice applicatie. Voor meer vragen over deze functionaliteit kun u contact opnemen met de Support afdeling van PCA Mobile.  Standaard staat deze functionaliteit uit en wijzigt er niets.

2Jours en PCA Mobile samen op Bouwbeurs

“Voor bedrijven die actief zijn in de bouw, is onze samenwerking zeer interessant” vertelt Etienne Journée enthousiast. De samenwerking draagt de naam Standvanzaken.nu en dat is precies wat het is. “Realtime, nú, zien waar je bedrijf staat. Van calculatie tot uitvoering. Wat de status van een opdracht is. Welke taken elke medewerker doet. Of er nog extra uren begroot of gefactureerd kunnen worden. Nu.” Weg urenbriefjesDankzij de software is de planning op een digitaal planbord zichtbaar. Ook de uren die medewerkers maken, zijn direct zichtbaar. De strijd over de urenbriefjes is daarmee voorbij. Ook zien bedrijven meteen of de begrote uren kloppen of dat ze bij de klant aan de bel moeten trekken.SuccesvolOnlangs startte het Mariënheemse Bajo-Bouw met de software die 2Jours en PCA samen hebben gemaakt. “Dat werkt super. Om meer bedrijven kennis te laten maken met onze diensten, gaan we samen naar De Bouwbeurs in Utrecht. Geïnteresseerden zijn van harte welkom!”Van 6 t/m 10 februari staan 2Jours en PCA Mobile samen op De Bouwbeurs, in Utrecht, hal 7, stand 7.B149 www.standvanzaken.nu
Source: PCA Mobile blog