,

Hometeam in beeld!

In deze reportage wordt onze klant Hometeam fraai in beeld gebracht. Ook onze mobiele applicatie passeert de revue, maar de hoofdrol is onmiskenbaar voor Wilfred Joustra.https://youtu.be/PD3mseSzP5k
Source: PCA Mobile blog

,

AANKONDIGING: UPDATE Enduserportal 26 MEI 2017

Geachte relatie,

Op vrijdag 26 mei 2017 is het zover. Er gaan releases plaatsvinden van een aantal van onze producten. Waaronder het Enduserportal.
De release zal op 26 mei vanaf 17:00 gepromoveerd worden naar de productieomgeving.

Onderstaand kunt u de release notes lezen voor deze update.
Voor vragen over deze release kan er contact worden opgenomen met de Supportafdeling Tel: 0572-346659 of support@pcamobile.com


EnduserPortal

Verbeterde functionaliteit:

 • Engelse vertaling 

Het enduserportal is ook vertaald en beschikbaar gemaakt naar het Engels.  Dit portaal was al beschikbaar in het Duits, Frans en Nederlands.

Hoe ontvangt u de update ?

Na de update op 26 mei 2017  adviseren wij u eenmalig via de ctrl + F5 (windows) toetscombinatie de website van het enduserportal te herladen.

,

AANKONDIGING: UPDATE Project 26 MEI 2017

Geachte relatie,

Op vrijdag 26 mei 2017 is het zover. Er gaan releases plaatsvinden van een aantal van onze producten. Waaronder Project.
De release zal op 26 mei vanaf 17:00 gepromoveerd worden naar de productieomgeving.

Onderstaand kunt u de release notes lezen voor deze update.
Voor vragen over deze release kan er contact worden opgenomen met de Supportafdeling Tel: 0572-346659 of support@pcamobile.com


Project

Verbeterde functionaliteit:

 • Taken verschuiven in Project

Het is mogelijk om taken te verschuiven in project. In eerdere situaties werd de taak verplaatst en bleef deze ingepland.
In de nieuwe release zal er bij het verschuiven van een taak een bevestiging vraag naar voren komen of de bestaande planningen mee geschoven moeten worden.

 • Voortgang automatisch plannen

Bij het klikken op de knop Plannen is er nu een laad scherm te zien waardoor het duidelijker is welke actie bezig is.

 • Automatische ververs actie

Bij het automatisch plannen was een handmatige ververs actie nodig om de geplande taakt te zien. Dit is opgelost zodat het scherm automatisch ververst wordt.

 • Verbeterde lay-out Hints

De hints bij een project/taak worden nu duidelijk weergegeven. Hierdoor is de informatie duidelijker inzichtelijk .

 • Uitklappen Project

Bij het uitklappen van een project, was na een ververs actie het volledige menu weer ingeklapt. Dit is opgelost waarbij na een ververs actie dezelfde menu’s nog actief zijn.

 • Mijlpaal toevoegen

Bij het opslaan van een mijlpaal kan er een (fout) melding ontstaan waardoor een mijpaal niet werd opgeslagen. Deze fout is opgelost.

Nieuwe functionaliteit:

 • Bedrijfskalender

Project houdt rekening met de bedrijfskalender die ingevoerd kan worden in de applicatie Coral. In deze bedrijfskalender kunnen uitzonderingen worden toegevoegd
waarbij dagen aangegeven kunnen worden waarop niet gewerkt wordt.  Een voorbeeld hiervan zijn feestdagen. In de diverse berekeningen van Project worden deze dagen uitgesloten als werktijd.

 • Import Projecten

Het is mogelijk om projecten te importeren door middel van de import knop: ‘Project Toevoegen’.

Hoe ontvangt u de update ?

Na de update op 26 mei 2017  adviseren wij u eenmalig via de ctrl + F5 (windows) toetscombinatie de website van Project te herladen.

 

 

 

,

AANKONDIGING: UPDATE Logistics 26 MEI 2017

Geachte relatie,

Op vrijdag 26 mei 2017 is het zover. Er gaan releases plaatsvinden van een aantal van onze producten. Waaronder Logistics.
De release zal op 26 mei vanaf 17:00 gepromoveerd worden naar de productieomgeving.

Onderstaand kunt u de release notes lezen voor deze update.
Voor vragen over deze release kan er contact worden opgenomen met de Supportafdeling Tel: 0572-346659 of support@pcamobile.com


Logistics

Verbeterde functionaliteit:

 • Definitief maken bestelling

Bij het definitief maken van een bestelling kan er een zandloper ontstaan, waardoor de bestelling niet definitief gemaakt wordt. Dit probleem is opgelost.
Hierdoor zal het definitief maken van een bestelling zonder problemen verlopen.

Hoe ontvangt u de update ?

Na de update op 26 mei 2017  adviseren wij u eenmalig via de ctrl + F5 (windows) toetscombinatie de website van Logistics te herladen.

,

AANKONDIGING: UPDATE Coral Control 26 MEI 2017

Geachte relatie,

Op vrijdag 26 mei 2017 is het zover. Er gaan releases plaatsvinden van een aantal van onze producten. Waaronder Coral Control.
De release zal op 26 mei vanaf 17:00 gepromoveerd worden naar de productieomgeving.

Onderstaand kunt u de release notes lezen voor deze update.
Voor vragen over deze release kan er contact worden opgenomen met de Supportafdeling Tel: 0572-346659 of support@pcamobile.com


Coral Control

Nieuwe functionaliteit:

 • Bedrijfskalender

In Coral Control is een bedrijfskalender toegevoegd. Deze kalender kan geopend worden door het tabblad Configuratie te openen en vervolgens de optie ‘Bedrijfskalender’.
Deze optie kan gebruikt worden wanneer de producten ‘Marlin’ of ‘Project’ zijn geactiveerd. In de bedrijfskalender kunnen uitzonderingen worden toegevoegd waarbij er geen beschikking (werktijd) aanwezig is.
Als voorbeeld is het toevoegen van blokkades in Marlin niet meer nodig voor elke feestdag. Deze feestdag kan als uitzondering toegevoegd worden aan de bedrijfskalender. Hierdoor is de afwezigheid gelijk zichtbaar.

 • Import knop Klanten en Artikelen

In Coral Control is een knop ‘Import’ toegevoegd. Deze knop is zichtbaar in het tabblad ‘Artikelen’ en ‘Klanten’. Via deze knop kunnen CSV of XML bestanden worden ingelezen met daarin artikel of klant gegevens.
-Onder het tabblad Instellingen -> Coral kunnen de instellingen beheerd worden voor de import van artikel gegevens
-Onder het tabblad Instellingen -> Logistics kunnen de instellingen beheerd worden voor de import van klant gegevens

Mocht u vragen hebben over de import van deze gegevens dan kan uw consultant van PCA Mobile u verder adviseren.

Hoe ontvangt u de update ?

Na de update op 26 mei 2017  adviseren wij u eenmalig via de ctrl + F5 (windows) toetscombinatie de website van Coral Control te herladen.

,

AANKONDIGING: UPDATE Journal 26 MEI 2017

Geachte relatie,

Op vrijdag 26 mei 2017 is het zover. Er gaan releases plaatsvinden van een aantal van onze producten. Waaronder Journal.
De release zal op 26 mei vanaf 17:00 gepromoveerd worden naar de productieomgeving.

Onderstaand kunt u de release notes lezen voor deze update.
Voor vragen over deze release kan er contact worden opgenomen met de Supportafdeling Tel: 0572-346659 of support@pcamobile.com


Journal

Verbeterde functionaliteit:

 • Traagheid bij openen tabblad ‘Alle gebeurtenissen’

Bij het openen en scrollen in het tabblad ‘alle gebeurtenissen’  kon er traagheid ontstaan. Hierdoor werden de gegevens niet tot nauwelijks getoond.
Er is een paginering toegevoegd waardoor deze problemen zijn opgelost.

Hoe ontvangt u de update ?

Na de update op 26 mei 2017  adviseren wij u eenmalig via de ctrl + F5 (windows) toetscombinatie de website van Journal te herladen.

,

AANKONDIGING: UPDATE Export 26 MEI 2017

Geachte relatie,

Op vrijdag 26 mei 2017 is het zover. Er gaan releases plaatsvinden van een aantal van onze producten. Waaronder de Export module.
De release zal op 26 mei vanaf 17:00 gepromoveerd worden naar de productieomgeving.

Onderstaand kunt u de release notes lezen voor deze update.
Voor vragen over deze release kan er contact worden opgenomen met de Supportafdeling Tel: 0572-346659 of support@pcamobile.com


Export Module

Verbeterde functionaliteit:

 • Dubbeling(en) vaklieden’

Bij het toevoegen/muteren van uren kon het voorkomen dat vaklieden enkel tot meerdere keren dubbel in de lijst staan. Dit probleem is opgelost zodat de vakman enkel in de lijst staat.

Hoe ontvangt u de update ?

Na de update op 26 mei 2017  adviseren wij u eenmalig via de ctrl + F5 (windows) toetscombinatie de website van de Export Module te herladen.

,

AANKONDIGING: UPDATE Marlin 26 MEI 2017

Geachte relatie,

Op vrijdag 26 mei 2017 is het zover. Er gaan releases plaatsvinden van een aantal van onze producten. Waaronder Marlin.
De release zal op 26 mei vanaf 17:00 gepromoveerd worden naar de productieomgeving.

Onderstaand kunt u de release notes lezen voor deze update.
Voor vragen over deze release kan er contact worden opgenomen met de Supportafdeling Tel: 0572-346659 of support@pcamobile.com


Marlin

De release van 26 mei bevat verbeterde functionaliteit, maar ook twee sterke nieuwe functionaliteiten. Het is mogelijk om het Marlin data verbruik te beperken.
Hierdoor hoeven er minder gegevens verstuurd en verwerkt te worden. Dit komt ten goede van de snelheid van de client(s).

Daarnaast is er een bedrijf/feestdagen kalender toegevoegd. Dit voorkomt het vele en jaarlijks aanmaken van afwezigheden. Hieronder staat de totale opsomming:

Verbeterde functionaliteit:

 • Zichtbaarheid taken in de takenlijst

Wanneer een kopie planning  is gemaakt en het originele taaknummer verwijderd is, kan het voorkomen dat de kopie planning niet zichtbaar is in Marlin.
Dit probleem is opgelost. Hierdoor zijn in de takenlijst de kopie planningen altijd zichtbaar. 

 • Planvoorstel snelheid 

Er zijn performance verbeteringen doorgevoerd in de planvoorstel functionaliteit. Hierdoor zal er sneller resultaat komen bij het uitvoeren van een planvoorstel.

 • Routeoptimalisatie verbetering

Marlin houdt rekening met de taakduur bij het optimaliseren van de route en niet met de planningsduur. De planningsduur kan namelijk afwijken van de taakduur.
Hierdoor vallen planningen over elkaar heen bij het optimaliseren en worden de planningen te dicht op elkaar gezet (dit kan volgens de reistijd niet).
Dit probleem is opgelost.

 • Uitvoerende(n) constraint(s)

In Marlin is het mogelijk om meerdere uitvoerden toe te voegen aan de uitvoerde(n) constraints.

 • Planning(en) verwijderen bij gebruik van de Cluster Module

Wanneer er een planning wordt verwijderd kon het voorkomen dat deze planning zichtbaar bleef wanneer de cluster module geactiveerd is.
Een handmatige refresh was nodig om dit probleem op te lossen. Er zijn verbeteringen doorgevoerd waardoor een planning gelijk verwijderd wordt zonder refresh.

 • Planning(en) aanpassen in het verleden

Wanneer er in het verleden een geplande taak wordt aangepast (tijdsduur verlengd of verkort) kon het de foutmelding “Onbekende fout” ontstaan. Dit probleem is opgelost.

 • Locatie bij ongeplande taken

In de ongeplande takenbox was niet altijd de locatie zichtbaar van een ongeplande taak. Dit is opgelost waardoor de locatie altijd zichtbaar zal zijn in de MAPS module.

Nieuwe functionaliteit:

 • Marlin: Dataverbruik

Bij het ophalen van gegevens uit Marlin worden er aan de client zijde veel data verwerkt. In de nieuwe release van Marlin kunnen er instellingen geactiveerd worden
waarbij aangegeven kan worden welke gegevens er opgehaald moeten worden. Dit zorgt ervoor dat er minder data verstuurd/opgehaald hoeft te worden.
Dit zal snelheidsverbeteringen opleveren. Wij adviseren u contact op te nemen met uw PCA Mobile Consultant om deze optie te  bespreken en te laten activeren.

 • Marlin: Bedrijfskalender (Feestdagen)

In de applicatie Coral is een bedrijfskalender toegevoegd. In deze kalender kunnen feestdagen worden toegevoegd
met als extra optie een repeterend karakter. Dit voorkomt het jaarlijks toevoegen van feestdagen d.m.v. blokkade soorten in Marlin.
Marlin houdt rekening met deze feestdagen tijdens het plannen van taken

Hoe ontvangt u de update ?

Na de update op 26 mei 2017  adviseren wij u eenmalig via de ctrl + F5 (windows) toetscombinatie de website van Marlin te herladen.

,

Aankondiging: Update Derdenportal 26 Mei 2017

Geachte relatie,

Op vrijdag 26 mei 2017 is het zover. Er gaan releases plaatsvinden van een aantal van onze producten. Waaronder het Derdenportal.
De release zal op 26 mei vanaf 17:00 gepromoveerd worden naar de productieomgeving.

Onderstaand kunt u de release notes lezen voor deze update.
Voor vragen over deze release kan er contact worden opgenomen met de Supportafdeling Tel: 0572-346659 of support@pcamobile.com


Derdenportal

Het derdenportal heeft een sterk zichtbare verandering ondergaan. Met een fris nieuw uiterlijk hebben wij de workflow van het derdenportal verbeterd. Het hoofdscherm van het derdenportal bevat dezelfde 3 iconen met een vernieuwd uiterlijk. Deze iconen kennen elk zijn eigen functie.

1. Het inzien en accepteren van nieuwe opdrachten

 

2. Het inzien en (niet) afronden van geaccepteerde opdrachten

3. Het inzien van afgeronde opdrachten

Hoe ontvangt u de update ?

Na de update op 26 mei 2017  adviseren wij u eenmalig via de ctrl + F5 (windows) toetscombinatie de website van het Derdenportal te herladen.

 

Twentse pompen-specialist Inventflow groeit uit tot internationaal servicebedrijf

Gestart als een handelsonderneming, maar uitgegroeid tot accuraat handelend servicebedrijf: dagelijks zijn er 10 monteurs van het Twentse Inventflow onderweg. “En onze monteurs worden steeds belangrijker.” Clemens Perik vertelt: “Onze meerwaarde zit namelijk in het plaatsen, onderhouden en inspecteren van pompen en kleppen bij brouwerijen, zuivel- en frisdrankproducenten. Stel, een klant meldt een storing. Dan is het noodzaak om snel en adequaat te handelen. Mede-dankzij de software van PCA Mobile kunnen wij dat.”“Vier medewerkers houden zich bezig met de planning,” legt Clemens, Operations Manager, uit. Het bedrijf telt 26 medewerkers. Ze zijn actief in de Benelux en Duitsland. De export gaat zelfs nog verder; Inventflow exporteert naar Europa en Afrika. “In één blik kunnen we zien wie waar is. Een groot voordeel, bedrijfsbreed, is dat onze accountmanagers mee kunnen kijken. Als een klant een vraag stelt, kunnen we ook snel anticiperen.” Het hart van de productie van een brouwerij, is de pomp. Als die stil komt te liggen, zijn de gevolgen enorm. Inventflow presenteert zich dan ook als sterke en snelle servicepartner. Feilloze data-overdrachtEr werd al gewerkt met de bedrijfssoftware van New Base. “Dat ERP-systeem is anderhalf jaar geleden uitgebreid met de complete suite van PCA Mobile. De data-overdracht tussen beide systemen verloopt feilloos. Monteurs plannen we zo in, dat er zo min mogelijk uren verloren gaan.De monteurs zien op hun tablet de order binnen komen en hebben meteen een digitale werkbon. Een specificatierapport wordt vervolgens digitaal teruggekoppeld naar onze service-afdeling. Zij verwerken het direct in het ERP-systeem.”Handzame en compacte tabletsPCA Mobile zorgt ook voor Hardware as a Service (HaaS). Clemens: “Een aantal monteurs werkt met de tablets van PCA Mobile. Die zijn net wat handzamer. Compacter.” Voor de pompenspecialist betekent dit dat er geen zorgen zijn over de werking en techniek van de tablet. En doordat de tablets zijn gekoppeld aan de gebruiker, sluit alles naadloos aan op de behoeftes van Inventflow. “Wij zijn dan ook zeer tevreden.”
Source: PCA Mobile blog