AANKONDIGING: UPDATE Clark Reporting 26 MEI 2017

Geachte relatie,

Op vrijdag 26 mei 2017 is het zover. Er gaan releases plaatsvinden van een aantal van onze producten. Waaronder Clark Reporting.
De release zal op 26 mei vanaf 17:00 gepromoveerd worden naar de productieomgeving.

Onderstaand kunt u de release notes lezen voor deze update.
Voor vragen over deze release kan er contact worden opgenomen met de Supportafdeling Tel: 0572-346659 of support@pcamobile.com


Clark Reporting

Verbeterde functionaliteit:

 • Parameter menu

Het menu met de daarin beschikbare rapport parameters is naar het linkervenster verplaatst. Hierdoor zijn bij het invullen van de parameters minder muis cursor
bewegingen vereist.

 • Weergave rapport selectie

Het is nu duidelijker welk rapport geselecteerd is in het linker venster. Door middel van een kleur verschil is er zichtbaar welk rapport geselecteerd is.

 • Weergave rapport naam 

De volledige naam van de rapporten zijn nu zichtbaar wanneer er gebruik wordt gemaakt van lange rapport namen. Tevens is via de
zijvenster balk instelbaar hoe groot het scherm moet zijn.

Hoe ontvangt u de update ?

Na de update op 26 mei 2017  adviseren wij u eenmalig via de ctrl + F5 (windows) toetscombinatie de website van Clark Reporting te herladen.

,

PCA Mobile introduceert projectplanning

Bedrijven voeren vaak zowel projecten (vastgoed nieuwbouw, bouw van nieuwe installaties, huurdermutaties) als serviceklussen uit. Bij een groot aantal bedrijven levert PCA Mobile al jaren een bijdrage zodat de serviceplanning scherp blijft. Om onze bestaande en nieuwe klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, is ons plannings-programma uitgebreid met de module Project.Jarenlange ontwikkelingPCA Mobile begon in 2014 met het ontwikkelen van projectplanning. Dit bleek een lang traject vol ‘trial and error’. Dankzij een innige samenwerking met partners en projectmatig-werkende klanten kunnen we u nu ons eindresultaat, vol trots, presenteren.Projectplanning is anders dan serviceplanningGaat het bij serviceplanning om een groot aantal korte taken die onderling geen relatie hebben, bij projectplanning is dat juist andersom. Het gaat vaak om ‘langdurige’ taken die een vaste relatie hebben. Zo kan er bijvoorbeeld pas gestart worden met het metselen van de muur, nadat de vloeren gelegd zijn. Deze taakafhankelijkheden zijn kenmerkend voor projectplanning.Het zicht op de planning is bij serviceplanning gericht op de dag- of weekweergave van de medewerkers en de geplande taken. Bij projectplanning gaat het juist niet om de individuele taken maar juist om de weergave van het verloop van het gehele project in de tijd, dus weken, maanden of zelfs jaren.Toch zijn er overeenkomsten…De verschillen tussen serviceplanning en projectplanning zijn dus groot. Er is echter één belangrijke overeenkomst: het werk wordt uitgevoerd door mensen. En deze mensen zijn bij u in dienst of u huurt ze in. Het zijn dezelfde mensen die (deels) ook de servicetaken uitvoeren. Dankzij de gekozen opzet, bent u met Project in staat om projecten en servicetaken te plannen over uw totale workforce. Hierdoor kunt u al uw arbeidskracht dynamisch verdelen over de werkzaamheden, precies daar waar het nodig is.Automatisch plannen en herplannenNaast de introductie van Project, lanceren we de planautomaat. Een tool die het puzzelen voor u uitvoert, maar dan beter, slimmer en sneller. Waarom zelf op zoek gaan naar de ruimte in de planning als u dit ook over kunt laten aan onze slimme algoritmes? De meerwaarde zit vooral in het feit dat dit u helpt om snel en goed te plannen én te herplannen. Verandert er iets? Dan verwijdert u de bestaande planning en laat u het project herplannen. Rekening houdend met de gewijzigde werkelijkheid uiteraard.Inzicht in bezetting op maanden en langerHet draait bij planning om inzicht: hoe druk is het werkelijk en hoe varieert deze drukte? De tool Project levert u dit inzicht en daarom bent u nu in staat om die extra onderaannemer te zoeken voor die uitzonderlijk drukke week over 3 maand.
Source: PCA Mobile blog

AANKONDIGING: UPDATE Nemo5Android 26 MEI 2017 naar versie 2.4.7

Geachte relatie,

Op vrijdag 26 mei 2017 is het zover. Er gaan releases plaatsvinden van een aantal van onze producten. Waaronder Nemo5Android. De release zal op 26 mei vanaf 17:00 gepromoveerd worden naar de productieomgeving.

Hoe ontvangt u de update ?

Wanneer u op het device de automatische updates in de Google Play Store geactiveerd heeft zal de update automatisch gedownload worden. Mocht u deze optie niet geactiveerd hebben dan kunt u in de Google PlayStore de applicatie downloaden of updaten.

De nieuwe versie van Nemo5Android is versie 2.4.7

De installatie handleiding staat vermeld op onderstaande pagina: http://support.pcamobile.com/wp-content/uploads/2016/06/Nemo5Android-Installatie.pdf

Onderstaand kunt u de release notes lezen voor deze update.
Voor vragen over deze release kan er contact worden opgenomen met de Supportafdeling Tel: 0572-346659 of support@pcamobile.com


Nemo5Android

Verbeterde functionaliteit:

 • Bugfixes

In Nemo5Android zijn diverse bugfixes opgelost waarbij het mogelijk was dat Nemo5Android een foutmelding gaf.

 • Standaard Thema

In Nemo5Android is het standaard thema gewijzigd naar het ‘PCA Theme’. De iconen hebben een andere kleur gekregen. In het linkermenu kan er gewisseld worden naar een ander thema.

 • Missende activiteit

In Nemo5Android kon er een situatie ontstaan waardoor activiteit eindtijdstippen niet verwerkt worden. Hierdoor is het mogelijk dat activiteiten missen in de activiteit weergave van zowel Casper als Marlin en de rapportage (witte vlakken).
Voor deze melding is een bugfix doorgevoerd waardoor de gevonden oorzaak van deze melding opgelost is.

Nieuwe functionaliteit:

 • Swipe in de takenlijst

Een veel gevraagde functionaliteit is het mogelijk maken van swipen in de takenlijst. Deze functie is in deze release toegevoegd.
Door het swipen kan er met minder handelingen door de takenlijst worden gebladerd. Het swipen is alleen beschikbaar in de taakdetails.

 • Logistics 

In de nieuwe versie wordt het laatst gekozen doelmagazijn bewaard bij het uitvoeren van een transactie.

 • Negatieve materiaal registratie 

In de nieuwe versie is het mogelijk om een negatieve materiaalregistratie te boeken. Dit kan van toepassing zijn wanneer er een inname van materiaal plaatst vind.

 • Datum aanpassen bij urenregistratie

In de nieuwe versie is het mogelijk om de datum aan te passen bij het registreren van uren. Aan de hand van een datumpicker kan de gewenste datum worden geselecteerd.

 • Aanmaken nieuwe taak

In de nieuwe versie is het mogelijk om door middel van instellingen aan te geven welke velden verplicht ingevuld moeten worden bij het aanmaken van een taak. De keuze bestaat uit de volgende velden:
-description
-name
-street
-housenumber
-zipcode
-city
-email

 • Projectnummer zichtbaar in taak details

In de taak details is het projectnummer nu ook zichtbaar.

 • GPS positie loggen bij een activiteit

Tijdens een instelbaar type activiteiten worden de GPS coordinaten gelogd. Op basis van deze GPS coordinaten kan bij het gebruik van de Maps module
de locatie van het betreffend device worden getoond. Om gebruik te maken van deze functionaliteit moet de GPS op een device geactiveerd zijn inclusief de instelling
in Coral. Vraag uw PCA Mobile Consultant voor meer informatie of activatie van deze functionaliteit.

 • Herplannen van de huidige taak

In Nemo5Android is een nieuwe tegel beschikbaar die geactiveerd kan worden. In deze tegel ‘Herplannen‘ kan er op de bestaande taak een nieuwe planning worden toegevoegd.
Het verschil met het aanmaken van een vervolgtaak is dat het hier om een planning gaat die wordt toegevoegd op de reeds bestaande taak, onder de reeds bekende externe code.
Deze taak kan aan de hand van de instellingen in Coral worden toegevoegd in Marlin waarbij er rekening gehouden wordt met de planningsvoorwaarden.