AANKONDIGING: UPDATE Nemo5Android 8 september 2017

Geachte relatie,

Op 8 september is het zover. Er gaat een releases plaatsvinden van Nemo5Android. De release zal op  8 september 2017 17:30 gepromoveerd worden naar de productieomgeving.

Hoe ontvangt u de update ?

Wanneer u op het device de automatische updates in de Google Play Store geactiveerd heeft zal de update automatisch gedownload worden. Mocht u deze optie niet geactiveerd hebben dan kunt u in de Google PlayStore de applicatie downloaden of updaten.
De installatie handleiding staat vermeld op onderstaande pagina: http://support.pcamobile.com/wp-content/uploads/2016/06/Nemo5Android-Installatie.pdf

Onderstaand kunt u de release notes lezen voor deze update.
Voor vragen over deze release kan er contact worden opgenomen met de Supportafdeling Tel: 0572-346659 of support@pcamobile.com


Nemo5Android

Verbeterde functionaliteit:

 • Schermrotatie
  Ondanks het uitschakelen van de schermrotatie kon het voorkomen dat Nemo5Android alsnog roteerde. Dit probleem is opgelost.
 • Uitgestelde handtekening
  Bij het openen van de tegel handtekening kon er een leeg scherm ontstaan, terwijl er wel af te tekenen opdrachten waren. Dit probleem is opgelost.
 • Uitlijning van labels en teksten
  Sommige labels en teksten waren niet correct uitgelijnd, dit is verbeterd.
 • Verbetering formulieren in Phil
  Wanneer je naar een sub formulier gaat in Phil, dan kom je in dezelfde scroll positie terug wanneer je weer terug gaat naar het formulier als waar je vandaan kwam. Op die manier hoef je niet meer naar de vraag te scrollen die je als laatste beantwoord had.
 • Tekstvelden gebruik
  Tijdens het gebruik van tekstvelden traden er soms problemen op (crashes), deze zijn in de nieuwe versie opgelost.
 • Oplossing problemen bij toevoegen afbeelding/foto.
  Er ontstonden soms problemen wanneer er afbeeldingen (tekeningen) of foto’s werden toegevoegd, deze zijn opgelost.

Nieuwe functionaliteit:

 • Inactiviteit tegels
  Nemo5Android bevat tegels in zowel het hoofd als registratiemenu.  Om de workflow te verbeteren zijn de tegels die geen functie hebben inactief.
  Hierdoor is het duidelijker welke opties en vervolgacties er mogelijk zijn. In onderstaande afbeelding is een voorbeeld te zien waarbij de tegel formulieren en handtekening niet actief zijn. In deze situatie zijn er namelijk geen formulieren en geen uitgestelde handtekening die gezet kan worden.
 • Swipe door tab
  Swipe door tabs toegevoegd: takenlijst, artikelen en gepland materiaal, gerelateerde taken en acties.
 • Zoeken op huisnummer of postcode
  In de takenlijst is het nu ook mogelijk om te zoeken op huisnummer en een combinatie mogelijk van straat, huisnummer of postcode.
 • Instelbare blokken en disclosures
  Instelbare blokken en disclosures in de taakdetails,  klantdetails en samenvattings scherm, om volgorde en zichtbaarheid per blokje informatie aan te kunnen passen.
  Controleer voor de actuele parameters de pagina: https://support.pcamobile.com/wp-content/uploads/2016/06/Coral_Nemo5Android-Parameters-1.pdf
 • Urenoverzicht op basis van geregistreerde uren
  Het uren overzicht is op basis van de geregistreerde uren.
 • Er is een formulieren bestand inleesfunctie toegevoegd
  Formulieren bestand inlezen functie toegevoegd. Hiermee kan je een (XML/JSON) bestand inlezen en selecteren om als antwoord te gebruiken.
 • Takenlijst sortering
  Taken zijn nu ook omgekeerd te sorteren.
 • Taakweergave verbeterd
  Voor het weergeven om welke taak het gaat is een functie gemaakt. Deze haalt het adres uit de taak, als die er niet is, of de klant naam en als ook deze ontbreekt de omschrijving.
 • Nieuwe taken zoeken kan nu online
  Het zoeken in klanten voor een nieuwe taak kan nu ook online, zodat niet alles lokaal in de database hoeft te staan. Dit vergroot de stabiliteit van de zoekopdracht.
 • Goedkeuring uren in urenoverzicht
  Goedkeuren uren in het uren overzicht/verantwoording is nu mogelijk gemaakt.

Nemo5Android, Documentatie, FAQ, wat te doen bij een vraag ?

Nemo5Android

Tijdens het gebruik van Nemo5Android kunnen er vragen ontstaan. Vragen m.b.t. functionaliteit, de werking, het niet kunnen inloggen of misschien de ene taak die niet binnen komt.

Als Support afdeling willen wij u graag verder helpen om deze meldingen te onderzoeken en u te adviseren.  Daarnaast hebben wij een aantal documenten opgesteld, documenten met instructie, uitleg of wat te doen ?

Klik op deze link om de beschikbare documentatie te openen.