Hot Topics in Hardenberg

PCA Mobile op Bouw Compleet HardenbergVerandering is de enige constante in de wereld van vandaag en morgen. Wie niet schakelt, raakt op achterstand. PCA Mobile houdt u op koers. Wij vertellen u op de Bouw Compleet in Hardenberg over de waarde die wij toe kunnen voegen aan uw processen. Hier vast een voorproefje van onze invulling van de ‘hot topics’.  KetensamenwerkingSamenwerking in de bouwketen leidt tot hogere kwaliteit en dus beter resultaat. Een keten die goed samenwerkt verspilt minder en past zich eenvoudig aan op ontwikkeling in de markt. PCA Mobile biedt oplossingen voor ontzorging in het bouwproces. Dit nieuwe samenwerken start bij de opdrachtgever of eindgebruiker en eindigt daar. Goed communiceren, inzicht in eigen planning en die van uw onderaannemers en een nauwkeurig beeld van de totale voortgang, dat kan onder één dak bij PCA Mobile. Dankzij effeciente communicatie tussen plansystemen zijn alle ketenpartners op de hoogte van elkaars planning. Live!Processen automatiserenPlant u nog in Excel? En werken uw medewerkers zonder digitale hulpmiddelen? Dat kan anders. De kans is groot dat uw administratieve afhandeling meer tijd kost dan u lief is. Hier valt winst te behalen. Wij denken graag met u mee om uw processen efficiënter te maken. Dankzij onze automatisering kunnen klanten, opdrachtgevers en onderaannemers tijdig en correct geïnformeerd worden. ProjectplanningNaast serviceplanning heeft PCA Mobile een oplossing voor projectplanning. In combinatie met de planautomaat levert dit een realistisch voorstel voor de planning van zowel kleine als grote projecten binnen seconden. Er wordt rekening gehouden met afhankelijkheden en mijlpalen. Van de planning kan het ‘kritieke pad’ getoond worden waarmee direct inzichtelijk wordt waar tijdwinst valt te halen. De planning van zowel onze service- als projectplanning is altijd gebaseerd op daadwerkelijke beschikbaarheid van uw uitvoerenden. Maatschappelijk verantwoord ondernemenBinnen onze planoplossing kan er gebruik gemaakt worden van routeoptimalisatie. Deze module helpt uw bedrijf de kosten, efficiëntie en uitstoot te reduceren van uw wagenpark. Door het optimaal plannen van routes, levert u een bijdrage aan een beter milieu. Bovendien bespaart u tijd en dus geld. Inzicht van de mobiliteit is van groot belang. Door meer en direct inzicht te krijgen kunt u uw bedrijfsvoering nog efficiënter maken en direct inspelen op elke veranderende situatie. Inzicht in de processen Actuele stuurinformatie over de eigen organisatie wordt van steeds groter belang aangezien ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen. Op basis van heldere en overzichtelijke informatie heeft u op elk moment een actueel beeld van uw bedrijf. Niet alleen het management, maar alle lagen in uw organisatie kunnen gebruik maken van de beschikbare data om zicht te krijgen in de bedrijfsprocessen.Smarter, Better, FasterPCA Mobile’s motto is ‘Smarter, Better, Faster’. “PCA Mobile levert geavanceerde plansystemen en mobiele apps voor vaklieden tot en met tools voor complete communicatie voor alle spelers binnen de keten, gebaseerd op multi-tenant cloud technologie. De slimme oplossingen van PCA Mobile genereren waardevolle managementinformatie die u in staat stellen slimmer, beter en sneller te faciliteren. Daardoor bent u altijd volledig in control.” Nieuwsgierig naar meer? PCA Mobile is te vinden op de Bouw Compleet op stand 151, tot dan!
Source: PCA Mobile blog

Aankondiging: Update Coral 29 september 2017

Beste relatie,

Op vrijdag 29 september 2017 vindt de release plaats van het product: Coral. De release zal vanaf 17:00 worden geplaatst op de productieomgeving.

Wij raden u aan om bij een eerste inlog (na de update) via de de CTRL + F5 toets Coral eenmaal te herladen. Dit om optimaal gebruik te maken van de nieuwe versie.

Onderstaand leest u de release notes van deze update. Vragen? Neem contact op met onze  Supportafdeling: Bel: 0572-346659 of mail naar support@pcamobile.com


 Coral

Verbeterde functionaliteit:

Uitvoerenden en Gebruikers
Bij het openen van de tabblad(en) ‘uitvoerenden’ en ‘gebruikers’ kon het voorkomen dat niet alle gegevens zichtbaar werden.  Daarnaast kon de situatie ontstaan waarbij de gegevens onder de verkeerde tabblad(en) zichtbaar waren. Dit is opgelost.

 

Partnership met RGS+ wordt gepresenteerd op Corporatieplein 2017

RGS+ en PCA Mobile kondigen een samenwerking aan. Met de strategische samenwerking bundelen beide softwarebedrijven hun expertise op het gebied van vastgoedonderhoud. Met de samenwerking wordt het meerjarenonderhoud gecombineerd met operationele planning. De huurders kunnen geïnformeerd worden over deze werkzaamheden.Beide partijen vereenvoudigen processen met hun IT-oplossingen en genereren waardevolle data voor organisaties. RGS +, oftewel Resultaat Gericht Samenwerken werkt, net zoals PCA Mobile, vanuit de cloud. Beide partijen worden gedreven door de honger naar innovatie en in alle eerlijkheid iets willen bijdragen aan het succes van de klant. De visie van RGS+ is het geloof dat een moderne manier van samenwerking op basis van prijs en prestatie zorgt voor kwalitatief beter en goedkoper onderhoud. Het uitgangspunt van PCA Mobile is het toevoegen van beheersing, kennis en waarde aan het proces.De eerste stap die genomen wordt in het kader van de samenwerking, is de volledige nieuwbouw van de RGS+ applicatie door het development team van PCA Mobile. Het ontwerp van de nieuwe versie komt van RGS+ en is gebaseerd op de input van jarenlange gebruikerservaring. PCA Mobile voegt dit samen met de bewezen ervaring op het gebied van cloudsoftware. Dat beide pakketten dezelfde taal spreken en dus naadloos met elkaar kunnen integreren, spreekt voor zich.Dankzij de samenwerking kunnen vastgoedeigenaren onderhoudsscenario’s vaststellen en vervolgens het gegenereerde werk digitaal uitbesteden. Dit betekent dat de vastgoedeigenaren beschikken over de meest actuele informatie van de planning én uitvoering van het uitbestede werk. Dit kan op passende wijze middels een klantportaal gedeeld worden met de huurder.RGS+ voegt bij de belofte van PCA Mobile ‘Slimmer, Beter, Sneller’ het kernwoord ‘Overzichtelijk voor iedereen’ toe. Een prachtige samenwerking. Benieuwd naar ons partnership? Wij presenteren ons gezamenlijk bij stand 20 op Corporatieplein 2017. Kom langs, zodat wij u meer kunnen vertellen.RGS+ website: http://www.rgvoplus.com/rgvoplus
Source: PCA Mobile blog

Aankondiging: Update Marlin 29 september 2017

Beste relatie,

Op vrijdag 29 september 2017 vindt de release plaats van het product: Marlin. De release zal vanaf 17:00 worden geplaatst op de productieomgeving.

Wij raden u aan om bij een eerste inlog (na de update) via de de CTRL + F5 toets Marlin eenmaal te herladen. Dit om optimaal gebruik te maken van de nieuwe versie.

Onderstaand leest u de release notes van deze update. Vragen? Neem contact op met onze  Supportafdeling: Bel: 0572-346659 of mail naar support@pcamobile.com


 Marlin

Verbeterde functionaliteit:

Vergroting zoekveld:
Het zoekveld in de opdrachten/takenbox is groter gemaakt, zodat de zoekterm beter leesbaar is.

Routeoptimalisatie (alleen beschikbaar bij gebruik van de module Route optimalisatie)
PCA-routeoptimalisatie geïmplementeerd en uitgebreid met de instelling ‘AllowMoveFromPast’, zodat planningen in het verleden als niet verplaatsbaar worden beschouwd.

Blokkade filtering uitvoerende(n) :
Bij het aanmaken van een blokkade is de filter functionaliteit voor ‘uitvoerenden’ hersteld.

Nieuwe functionaliteit:

Voorkeursmonteur zichtbaar in opdrachtenbox
Naast de verplichte uitvoerende wordt nu ook de de voorkeursmonteur zichtbaar in de opdrachten/takenbox. Voorwaarde hiervoor is wel dat er maar 1 uitvoerende per taak geselecteerd is. Indien dit meerdere uitvoerenden zijn worden deze niet getoond.

Pauze zichtbaar in Marlin:
De pauze-tijden zijn zichtbaar te maken in Marlin, deze functie is aan of uit vinken. Ondersteuning voor pauzes in werktijden wordt beheerd in de applicatie Coral.

Tabblad ‘registraties’ uitgebreid:
Het tabblad ‘Registraties‘ is uitgebreid en onderverdeeld in tabbladen (het muteren in deze tabbladen is niet mogelijk).

De beschikbare tabbladen zijn:

Tabblad: Functie:
Uren Toont de geregistreerde uren op de betreffende planning
Materialen Toont de geregistreerde materialen op de betreffende planning
Oplossingen Toont de geregistreerde oplossingen op de betreffende planning
Opmerkingen Toont de geregistreerde Opmerkingen op de betreffende planning
Afbeeldingen Toont de geregistreerde afbeeldingen op de betreffende planning
Documenten Toont de geregistreerde documenten op de betreffende planning
Rapport Toont een overzicht van de  geregistreerde gegevens op de betreffende planning

Snel vinden planning:
In het tabblad planningen is een knop toegevoegd met de naam “Toon planning” waarmee vanuit de lijst met planningen de geselecteerde planning in het planbord getoond kan worden.
De planning wordt in het planbord weergegeven met een rode rand.

Zichtbaarheid aanmaak planning door klant:
Er is een icoon in het planblokje dat aangeeft of een planning aangemaakt is door een klant of een vakman.

Extra menu opties in de dag header van het planbord:
Onder de ‘datum picker’ is een nieuw menu toegevoegd. In dit menu kunnen functies aangeroepen worden m.b.t. het planbord.

De functies zijn:
-Blokkades toevoegen
-Planning(en) terughalen
-Planning(en) reserveren
-Planning(en) uitgeven
-Route optimaliseren (mits Maps is geactiveerd)

Zichtbaarheid vergroot wanneer de planning buiten de geplande periode valt:
Instelling toegevoegd om een icoon in een planblokje te tonen wanneer de betreffende planning buiten de planperiode valt.

Automatisch plannen ongeplande taak met behulp van routeoptimalisatie:
Een ongeplande taak kan automatisch gepland worden op de beste plek op basis van routeoptimalisatie.

Onderscheid in afbeeldingen en documenten:
Er wordt nu onderscheid gemaakt in afbeeldingen en documenten in de taakregistraties. Voorheen waren het taakregistraties.

Dupliceren (niet) afgeronde taak:
Door middel van een parameter ‘AllowScheduleAfterFinalState’ is het instelbaar om het dupliceren van planningen uit te schakelen wanneer
alle planningen de status ‘afgewerkt’ of ‘niet afgewerkt’ hebben.

Inlezen/import (massa) werkorders:
Bij het importeren van 1 of meerdere werkorders kon er een probleem ontstaan waarbij Marlin tijdelijk vastloopt. Dit was vooral merkbaar
in de webbrowser Internet  Explorer. Er zijn optimalisaties doorgevoerd voor het tekenen van de nieuwe werkorders die performance verbeteringen opleveren.