RELEASE NOTES UPDATE 19 OKTOBER

Vrijdag 19 oktober 2018 vanaf 17:30 wordt de nieuwe release vrijgegeven. Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.
De Nemo5Android applicatie wordt afhankelijk van de Google Play Store instellingen geüpdatet. Dit kan handmatig of automatisch zijn. Controleer in de Google PlayStore of u beschikt over de meest recente versie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com


Marlin

Nieuwe functionaliteit:

 • (De) selecteren vaardigheid en geplande regio
  Er is een selectie keuze toegevoegd die tijdens het filteren van vaardigheid of geplande regio alle onderliggende items kan (de)selecteren. Dit versneld het proces.
 • Filter optie: Planbereik
  In de filter optie is een item toegevoegd om te kunnen filteren op planbereik. Onderstaand een voorbeeld.
 • Filter optie: Vervolgtaken kunnen sorteren 
  In de filter optie is een item toegevoegd om te filteren op vervolgtaken. Daarbij kan er gesorteerd worden op vervolgtaken zodat deze bovenaan zichtbaar zijn. Neem contact op met de supportafdeling voor ondersteuning met het instellen van dit filter.
 • Filter optie: Status Informatie
  In de filter optie is een item toegevoegd om te filteren op het veld status informatie.  Dit veld is zichtbaar in het tabblad planningen.

Verbeterde functionaliteit:

 • Maps Landkaart
  Het kaartmateriaal van de landkaart module wordt vervangen door kaartmateriaal van Open Streetmap. 
 • Afspraak: Opmerking veld behouden
  Bij het verzetten van een afspraak blijft de opmerking behouden die in de afspraak kan worden vastgelegd. Zie onderstaand een voorbeeld:
 • Afspraak: Opmerking veld lengte
  De lengte van het opmerking veld is vergroot (zie bovenstaand een voorbeeld).
 • Complexnaam bij adres gegevens
  De complex naam is zichtbaar gemaakt bij de adres gegevens van een klant.
 • Controle pauze tijden
  Bij het inplannen van Marlin wordt er nu gecontroleerd of de gehele werkdag niet uit pauze tijd bestaat. Dit voorkomt een vastloper in Marlin.
 • Statuswijziging meerdere planblokjes
  Bij het selecteren van meerdere planningen werd de kleur niet correct bijgewerkt tijdens het uitgeven of terughalen van meerdere planningen.
 • Blokkade clustering
  Bij het toevoegen van blokkades wordt er nu ook rekening gehouden met de clustering.

Project

Verbeterde functionaliteit:

 • Bugfixes
  Er zijn diverse bugfixes doorgevoerd in Project voor een verbeterde werking.

NextMo

Verbeterde functionaliteit:

 • (2x) Inloggen
  Bij het inloggen in NextMO kan het voorkomen dat er  tweemaal ingelogd moet worden voordat NextMO opstart. Dit probleem is opgelost
 • Weergave namen
  De weergave van de voornaam en achternaam bij een taak is gelijk gemaakt met de Nemo5Android applicatie. Hierdoor toont NextMo nu ook de klant namen
 • Verplicht formulier invullen 
  Er kan ingesteld worden dat bij het starten van een taak eerst verplicht een formulier ingevuld moet worden. Hiervoor moeten instellingen worden doorgevoerd.
  Neem contact op met de support afdeling betreffende deze instellingen.

 Nemo5Android

Nieuwe functionaliteit:

 • Phil filteroptie
  Bij het gebruik van formulieren met een query kunnen er veel gegevens getoond worden. Deze gegevens kunnen nu ook gefilterd worden.
  Bij grote lijsten wordt er automatisch een filter actief om te kunnen filteren.
 • Invullen stand alone formulieren
  Bij het invullen van stand alone formulieren zijn er opties toegevoegd om de formulier gegevens op te slaan of te verzenden.
  Na het verzenden is het niet meer mogelijk om formulier gegevens aan te passen.
 • Video toevoegen in registratie
  Het is nu mogelijk om video bestanden toe te voegen aan taak registraties. Er konden al foto’s toegevoegd worden, nu ook video’s.

Verbeterde functionaliteit:

 • Crash verholpen
  Een aantal crashes zijn verholpen o.a. in het uren overzicht en bij het opvragen van een planvoorstel.
 • Uren toevoegen
  Bij het handmatig toevoegen van uren was de eerste uitvoerende niet zichtbaar. Dit probleem is opgelost.
 • Taak historie op basis adres
  Bij het ophalen van de taak historie op basis van adres kon de situatie ontstaan dat niet alle taken getoond werden. De oorzaak hiervan is een verschil in postcode invoer waarbij de postcode notatie anders is, bijvoorbeeld 1234xx of 1234 xx Wij hebben de query aangepast zodat alle taken worden getoond van de betreffende postcode ongeacht postcode notatie.
 • Verplicht formulier invullen 
  Er kan ingesteld worden dat bij het starten van een taak eerst verplicht een formulier ingevuld moet worden. Hiervoor moeten instellingen worden doorgevoerd. Neem contact op met de support afdeling betreffende deze instellingen.
 • Gepland materiaal sorteren
  Geplande materialen worden nu net als artikelen ook gesorteerd op omschrijving, prijs, barcode of extern nummer, afhankelijk van de instelling article_order_by (Coral instelling).
 • Opbouwen tegel menu
  Er zijn optimalisaties doorgevoerd waardoor het tegel menu sneller laad.
 • Opbouw en weergave iconen
  De opbouw van iconen is geoptimaliseerd, waardoor iconen sneller laden en het correcte formaat hebben (o.a. het start/stop icoon bij een taak).