,

RELEASE NOTES UPDATE 17 DECEMBER

Maandag 17 december 2018 vanaf 17:30 wordt de nieuwe release vrijgegeven. Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update voor de kantoor applicaties automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.
De Nemo5Android applicatie wordt afhankelijk van de Google Play Store instellingen geüpdatet. Dit kan handmatig of automatisch zijn. Controleer in de Google PlayStore of u beschikt over de meest recente versie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com


Marlin Service

Nieuwe functionaliteit:

 • ‘Vandaag’ knop
  In Marlin is een extra knop toegevoegd. Deze knop laat het planbord van ‘vandaag‘ zien. Dit voorkomt een extra handeling door eerst het kalender te moeten openen. De knop is zichtbaar naast de datum selectie.
 • Versie Informatie
  In Marlin is een informatie knop toegevoegd. Deze knop toont extra informatie over o.a. de Marlin versie. De knop is te selecteren door op het ‘I’ icoon te klikken aan de rechterzijde van het planbord, naast de instellingen knop.

Verbeterde functionaliteit:

 • Blokkade met terugkeer patroon
  Bij een blokkade kan een terugkeer patroon worden ingesteld. Er kon een situatie ontstaan waarbij een blokkade met terugkeer patroon niet zichtbaar was. Dit probleem is opgelost.
 • Blokkade start en eindtijd
  Er zijn extra controles toegevoegd waarbij het niet meer kan voorkomen dat een blokkade wordt ingevoerd met een hogere starttijd dan eindtijd.
 • Vrije taak
  Vanuit Nemo5Android kunnen vrije opdrachten uit Marlin worden gehaald. Bij het ophalen van vrije taken uit Marlin moet er niet gecontroleerd worden op ‘afspraak’. Een vrije taak bevat namelijk geen afspraak. Deze overbodige controle is uitgeschakeld, zodat vrije taken zonder problemen opgehaald kunnen worden.
 • Volgorde verschuiven vaklieden
  Het is mogelijk om de volgorde van vaklieden te wijzigen in de weergave filters. Bij het verplaatsen van vaklieden kon er een situatie ontstaan waarbij de gewijzigde volgorde niet bewaard werd na het sluiten van Marlin. Dit probleem is opgelost.

Coral Control

Verbeterde functionaliteit:

 • PDF Rapport
  Bij het openen van de registratie PDF in de applicatie Coral kon de situatie ontstaan waarbij de registratie PDF niet altijd correct getoond werd. Dit probleem is opgelost.

Marlin Project

Verbeterde functionaliteit:

 • Clustering
  Bij gebruik van de cluster module werden in Project ook uitvoerenden getoond buiten het afgeschermd cluster. Dit probleem is opgelost. Nu worden alleen de correcte uitvoerenden zichtbaar.
 • Weergave verbetering
  Er zijn verbeteringen doorgevoerd in weergave van Project. Dit zorgt ervoor dat labels correct zichtbaar zijn en niet wegvallen in het planbord zoals voorheen de situatie kon zijn.

Mason

Verbeterde functionaliteit:

 • Diverse bugfixes
  Er zijn diverse bugfixes doorgevoerd  voor een verbeterde werking voor het ontwikkelen van formulieren.

NextMo

Verbeterde functionaliteit:

 • Verplicht formulier
  Om een taak te kunnen starten kan er geconfigureerd worden dat er eerst een formulier ingevuld moet worden. Het was niet wenselijk dat dit formulier na het starten van de taak alsnog gewijzigd kan worden. NextMo is aangepast zodat dit specifiek formulier na het starten van de taak niet meer aangepast kan worden.

 Nemo5Android

Verbeterde functionaliteit:

 • Gegevens contactpersoon
  Nemo5Android toonde al enkele contactpersoon gegevens. De applicatie is uitgebreid zodat nu alle gegevens van de contactpersoon worden getoond.
 • Gegevens contactpersoon in taak detail scherm
  Contactpersoon gegevens zijn nu ook zichtbaar in het taak detail scherm.
 • Gegevens melder
  Nemo5Android toonde al enkele gegevens van de melder. De applicatie is uitgebreid zodat nu ook de melder naam, contactpersoon, datum, informatie en callintaker wordt getoond.
 • Planbereik start-eind datum
  In Nemo5Android wordt naast de planbereiksoort nu ook de startdatum en einddatum getoond
 • Notificatie(s) Android 8
  In Android 8+ werden de notificatie(s) bij het tonen van een nieuwe taak niet meer getoond. Dit is hersteld.
 • Gepland materiaal verwijderen
  Bij het verwijderen van gepland materiaal in Marlin kon het voorkomen dat dit materiaal niet verwijderd werd uit Nemo5Android. Dit is hersteld.
 • Zichtbaarheid herplande taak
  In de takenlijst kan zichtbaar gemaakt worden of de taak een herplande taak is. Hiervoor moet de Coral instelling: ‘tasklist_workorder_history’ op true worden gezet. Daarnaast zal de herplannen tegel actief moeten zijn om gebruik te maken van deze functionaliteit.