RELEASE NOTES NEXTMO 23 MEI 2019

Donderdag 23 mei 2019 vanaf 18:00 wordt de nieuwe release van NextMo vrijgegeven op onze productie omgeving.

Op welke omgeving werk ik ?
Wanneer u inlogt kunt u aan de hand van de website zien in welke omgeving u werkt. Wanneer de website begint met https://production.pcamobile.com… Dan is deze update voor u van toepassing.

Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

NextMo

Verbeterde functionaliteit:

 • Verbeterde authenticatie
  Er is een verbeterde authenticatie doorgevoerd welke van toepassing is na het inloggen. Dit vergroot de veiligheid van uw omgeving.
 • Weergave teksten
  De weergave van teksten is verbeterd. Het kon voorkomen dat teksten buiten het scherm doorliepen en niet zichtbaar waren.
 • Project openen
  Bij het openen van een Project in NextMo kon er een foutmelding ontstaan. Deze is opgelost.
 • Navigatie/Landkaart
  Bij het starten van de activiteit reizen werd niet altijd de correcte positie getoond en functioneerde de knop reizen niet altijd. Dit is opgelost.
 • Invullen formulier
  Bij het invullen van een formulier wordt door middel van een rode marker getoond als een foutieve waarde is ingevoerd.

RELEASE NOTES JOURNAL 23 MEI 2019

Donderdag 23 mei 2019 vanaf 18:00 wordt de nieuwe release van de Journal Module vrijgegeven op onze productie omgeving.

Op welke omgeving werk ik ?
Wanneer u inlogt kunt u aan de hand van de website zien in welke omgeving u werkt. Wanneer de website begint met https://production.pcamobile.com… Dan is deze update voor u van toepassing.

Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

Journal

Nieuwe functionaliteit:

 • Tijdsformaat Uren
  De export module kan nu ook een 24uurs weergave tonen. Dit kan door de Coral parameter  “formatduration” te wijzigen.

Verbeterde functionaliteit:

 • Verbeterde authenticatie
  Er is een verbeterde authenticatie doorgevoerd welke van toepassing is na het inloggen. Dit vergroot de veiligheid van uw omgeving.
 • Sortering status oplopend/aflopend
  De sortering van de datum kolom (oplopend/aflopend)  is hersteld en functioneert weer.

RELEASE NOTES Call-Intake, Enduserportal, Marlin Project, Logistics, Mason, WatchIT, Rico, RicoDispatch en Derdenportal 23 MEI 2019 DIVERSE APPLICATIES

Donderdag 23 mei 2019 vanaf 18:00 wordt de nieuwe release van alle applicaties vrijgegeven op onze productie omgeving.
U vindt de release notes van de applicaties Clark Reporting, Coral, Export, Marlin en NextMo  in eigen berichten. In deze applicaties is namelijk meer gewijzigd.

Op welke omgeving werk ik ?
Wanneer u inlogt kunt u aan de hand van de website zien in welke omgeving u werkt. Wanneer de website begint met https://production.pcamobile.com… Dan is deze update voor u van toepassing.

Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

Call-Intake, Enduserportal, Marlin Project, Logistics, Mason, WatchIT, Rico, RicoDispatch en Derdenportal

Verbeterde functionaliteit:

 • Verbeterde authenticatie
  Er is een verbeterde authenticatie doorgevoerd welke van toepassing is na het inloggen. Dit vergroot de veiligheid van uw omgeving.

RELEASE NOTES CLARK REPORTING 23 MEI 2019

Donderdag 23 mei 2019 vanaf 17:00 wordt de nieuwe release van Clark Reporting vrijgegeven op onze productie omgeving.

Op welke omgeving werk ik ?
Wanneer u inlogt kunt u aan de hand van de website zien in welke omgeving u werkt. Wanneer de website begint met https://production.pcamobile.com… Dan is deze update voor u van toepassing.

Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

Clark Reporting

Nieuwe functionaliteit:

 • Update framework
  Het framework waarin Coral is ontwikkeld is geupdate naar een nieuwere versie.

Verbeterde functionaliteit:

 • Verbeterde authenticatie
  Er is een verbeterde authenticatie doorgevoerd welke van toepassing is na het inloggen. Dit vergroot de veiligheid van uw omgeving.

RELEASE NOTES CORAL UPDATE 23 MEI 2019

Donderdag 23 mei 2019 vanaf 18:00 wordt de nieuwe release van Coral vrijgegeven op onze productie omgeving.

Op welke omgeving werk ik ?
Wanneer u inlogt kunt u aan de hand van de website zien in welke omgeving u werkt. Wanneer de website begint met https://production.pcamobile.com… Dan is deze update voor u van toepassing.

Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

Coral

Nieuwe functionaliteit:

 • Update framework
  Het framework waarin Coral is ontwikkeld is geupdate naar een nieuwere versie.

Verbeterde functionaliteit:

 • Verbeterde authenticatie
  Er is een verbeterde authenticatie doorgevoerd welke van toepassing is na het inloggen. Dit vergroot de veiligheid van uw omgeving.
 • Opslaan instellingen
  Gewijzigde instellingen werden niet altijd opgeslagen. Dit probleem is opgelost.
 • Strengere controle invoer werktijden
  Er wordt strenger gecontroleerd op de invoer van  werktijden

RELEASE NOTES EXPORT UPDATE 23 MEI 2019

Donderdag 23 mei 2019 vanaf 18:00 wordt de nieuwe release van de Export Module vrijgegeven op onze productie omgeving.

Op welke omgeving werk ik ?
Wanneer u inlogt kunt u aan de hand van de website zien in welke omgeving u werkt. Wanneer de website begint met https://production.pcamobile.com… Dan is deze update voor u van toepassing.

Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

Export

Nieuwe functionaliteit:

 • Tijdsformaat Uren
  De export module kan nu ook een 24uurs weergave tonen. Dit kan door de Coral parameter  “formatduration” te wijzigen.

Verbeterde functionaliteit:

 • Verbeterde authenticatie
  Er is een verbeterde authenticatie doorgevoerd welke van toepassing is na het inloggen. Dit vergroot de veiligheid van uw omgeving.
 • Datum selectie
  Bij het selecteren van de datum selectie konden er gegevens zichtbaar zijn buiten deze selectie. Deze functionaliteit is hersteld.
 • Sortering status oplopend/aflopend
  De sortering van de status (oplopend/aflopend)  is hersteld en functioneert weer.

RELEASE NOTES MARLIN UPDATE 23 MEI 2019

Donderdag 23 mei 2019 vanaf 18:00 wordt de nieuwe release van Marlin vrijgegeven op onze productie omgeving.

Op welke omgeving werk ik ?
Wanneer u inlogt kunt u aan de hand van de website zien in welke omgeving u werkt. Wanneer de website begint met https://production.pcamobile.com… Dan is deze update voor u van toepassing.

Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

Marlin

Nieuwe functionaliteit:

 • Reden invoeren bij verwijderen taak
  Het is configureerbaar dat bij het verwijderen van een taak een reden ingevoerd moet worden. Deze reden kan vervolgens ook meegestuurd worden naar vele backoffice systeem. Neem contact op met de support afdeling (support@pcamobile.com) voor configuratie van deze optie.
 • Zichtbaarheid ingevoerde aantekeningen
  Voor nieuwe taken kan het inzichtelijk worden gemaakt of er een aantekening is ingevoerd op de betreffende taak. Dit is zichtbaar voor geplande en ongeplande taken welke na deze update zijn toegevoegd.
  Om te zien of er een aantekening is ingevoerd moet er per gebruiker een instelling worden geactiveerd “Bevat opmerkingen”

Verbeterde functionaliteit:

 • Verbeterde authenticatie
  Er is een verbeterde authenticatie doorgevoerd welke van toepassing is na het inloggen. Dit vergroot de veiligheid van uw omgeving.
 • Strengere controle rechten  pauze tijden
  Marlin controleert strenger op de invoer van pauze tijden. Dit voorkomt problemen bij het plannen of genereren van berichten.
 • Strengere controle rechten stamgegevens
  Er wordt een strengere controle uitgevoerd op rechten wanneer in Marlin stamgegevens worden gewijzigd. Zijn er niet voldoende rechten dan ontstaat er een POP-up die deze informatie toont.
 • Repeterende blokkades
  Er is een bugfix doorgevoerd die dubbelingen zal voorkomen bij het invoeren van repeterende blokkades met het kenmerk uitgeven.
 • Tonen registratie rapport Edge
  Het registratie rapport zal weer getoond in de Edge webbrowser.
 • Ophalen vrije taak
  Bij het ophalen van een vrije taken in Nemo5Android kon er een foutmelding ontstaan ‘De planning valt buiten de afspraak’. Deze fout ontstaat vanuit Marlin en is opgelost.
 • Info teksten
  De weergave van opmerkingsteksten en oplossingsteksten is verbeterd, met name voor lange teksten.
 • Opnieuw inplannen
  De knop ‘opnieuw inplannen’ functioneert nu ook via het tweede venster (task management) scherm.