,

RELEASE NOTES NEMO5ANDROID UPDATE MAANDAG 29 JULI

Maandag 29 Juli vanaf 17:30 wordt de nieuwe release van Nemo5Android vrijgegeven. Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
De Nemo5Android applicatie wordt afhankelijk van de Google Play Store instellingen geüpdatet. Dit kan handmatig of automatisch zijn. Controleer in de Google PlayStore of u beschikt over de meest recente versie.

Hoe kunt u zien of u over de laatste versie beschikt ?
Start hiervoor Nemo5Android en klik links in het menu. De laatste versie na deze update is 2.5.79

Onderstaand leest u de release notes van Nemo5Android  Vragen? mail naar support@pcamobile.com


 Nemo5Android

Verbeterde functionaliteit:

 • Aanmaken spoedopdracht
  Bij het aanmaken van een spoedopdracht werd deze niet gelijk in Marlin ingepland. Deze functionaliteit is hersteld.
 • Tonen installatie historie
  De functionaliteit voor het tonen van de historie op basis van installaties is hersteld.
 • Klant historie
  Bij het opvragen van de klant historie vanuit taak details en bij het aanmaken van een nieuwe taak, kan nu ook op adres worden gezocht, in plaats van klant extern nummer.
 • SSL update
  Er is een update doorgevoerd m.b.t. SSL verbinding. Dit voorkomt foutmelding op oudere Android devices m.b.t. SSL
 • Communicatie
  Er zijn verbeteringen doorgevoerd voor het (oneindig) communiceren van Nemo5Android
,

RELEASE NOTES MARLIN UPDATE 11 JULI 2019

Donderdag 11 juli 2019 vanaf 18:00 wordt de nieuwe release van Marlin vrijgegeven op onze productie omgeving.

Op welke omgeving werk ik ?
Wanneer de website begint met https://production.pcamobile.com is deze voor u van toepassing.

Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

Marlin

Nieuwe functionaliteit:

 • Woon-werk reistijd
  Het is instelbaar om voor woon-werk verkeer een aparte maximale reistijd te koppelen en daarbij ook aan te kunnen geven hoeveel reistijd ‘eigen’ tijd is. Dit voor zowel woon-werk als werk-woon. Vraag uw consultant voor meer informatie over deze opties.
 • Zoom instelling landkaart
  De zoom instelling van de landkaart kan bewaard worden. In de landkaart is hiervoor een nieuwe knop toegevoegd (rechterzijde). Deze knop kan per gebruiker worden ingesteld. De optie is alleen zichtbaar bij gebruik van de Maps module.
 • Planning(en) verwijderen met de backspace toets
  Het is mogelijk om geselecteerde planningen met de backspace toets te verwijderen.

Verbeterde functionaliteit:

 • Filtering
  Er kon een situatie ontstaan waarbij de gemaakte filters in Marlin niet meer functioneren. Hiervoor is een bugfix gemaakt.
 • Maximale lengte blokkade omschrijving
  De maximale lengte van een omschrijving van een blokkade is opgehoogd van 100 naar 5000 karakters.
 • Eigen weergave
  Er is een verbetering doorgevoerd voor het slepen/verplaatsen van medewerkers binnen een eigen weergave.
 • Planvoorstel
  Na het opvragen van een planvoorstel kon er een voorstel komen welke samen viel met een blokkade. De oorzaak was een fout in de software bij het uitlezen van de einddatum van de blokkade. Dit probleem is opgelost.
 • Afspraak maken
  Bij het maken of wijzigen van een afspraak zijn de correcte gegevens niet altijd zichtbaar. Vaak is verversen noodzakelijk om de correcte gegevens te zien. Dit probleem is opgelost.
 • Fout afhandeling
  De fout afhandeling is verbeterd, wanneer een taak wordt aangeboden met een medewerker welke niet in Coral Control bestaat.