RELEASE NOTES MARLIN UPDATE 14 MAART 2019

Donderdag 14 maart 2019 vanaf 18:00 wordt de nieuwe release van Marlin vrijgegeven. Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

Marlin

Nieuwe functionaliteit:

 • Tekst kopiëren
  Het is mogelijk om teksten te selecteren en te kopiëren, zoals de oplossingsteksten en opmerkingsteksten in het registratie scherm.

Verbeterde functionaliteit:

 • Strengere controle op e-mail velden
  Bij het versturen van een taak wordt er strenger gecontroleerd op het e-mail veld. Hier moet een correcte waarde in staan. Dit voorkomt problemen in het verdere proces.
 • Strengere controle op foutieve velden
  Marlin controleert strenger op foutieve velden. Deze velden worden met een rode marker getoond.
 • Filters weergave
  Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd voor de weergave van filters.
 • Plannen meervoudige selectie
  Bij het plannen van een meervoudige selectie taken kwam er een foutief informatiescherm naar voren. De tekst in dit scherm is aangepast.
 • Scrollbar bij blokkade
  In de lijst van aantekeningen bij een blokkade, is een scrollbar toegevoegd.
 • Activiteiten toevoegen
  Marlin kon vastlopen bij het toevoegen van een activiteit in het activiteiten tabblad. Dit probleem is opgelost.
 • Planacties in maandweergave
  In de maandweergave was het niet mogelijk om planacties uit te voeren. Dit is hersteld.
 • Uren boeken
  Marlin toont in het registratie tabblad -> Uren nu ook de medewerker waarvoor uren zijn geboekt.
 • Planvoorstel sortering
  Er is een aanpassing gemaakt in de sortering van planvoorstellen voor de mobiele gebruikers.
 • Maandweergave
  Maandweergave kan bezetting en percentage tonen bij een resource.
 • Afspraak pop-up
  Het is mogelijk om via een licentie instelling uit te schakelen dat de afspraak pop-up telkens naar voren komt. Dit kan wenselijk zijn wanneer een afspraak
  altijd automatisch aangepast moet worden en de pop-up niet noodzakelijk is. Neem contact op met PCA support om dit verder in te richten (support@pcamobile.com).