RELEASE NOTES NEXTMO 23 MEI 2019

Donderdag 23 mei 2019 vanaf 18:00 wordt de nieuwe release van NextMo vrijgegeven op onze productie omgeving.

Op welke omgeving werk ik ?
Wanneer u inlogt kunt u aan de hand van de website zien in welke omgeving u werkt. Wanneer de website begint met https://production.pcamobile.com… Dan is deze update voor u van toepassing.

Deze release bevat diverse verbeteringen. Lees wat er slimmer, beter en sneller wordt!

Hoe ontvangt u deze update ?
Wanneer u na deze release datum inlogt ontvangt u de update automatisch. We adviseren u alleen eenmalig de toetscombinatie CTRL + F5 uit te voeren bij een eerste inlog actie.

Onderstaand leest u de release notes van deze versie:  Vragen? mail naar support@pcamobile.com

NextMo

Verbeterde functionaliteit:

 • Verbeterde authenticatie
  Er is een verbeterde authenticatie doorgevoerd welke van toepassing is na het inloggen. Dit vergroot de veiligheid van uw omgeving.
 • Weergave teksten
  De weergave van teksten is verbeterd. Het kon voorkomen dat teksten buiten het scherm doorliepen en niet zichtbaar waren.
 • Project openen
  Bij het openen van een Project in NextMo kon er een foutmelding ontstaan. Deze is opgelost.
 • Navigatie/Landkaart
  Bij het starten van de activiteit reizen werd niet altijd de correcte positie getoond en functioneerde de knop reizen niet altijd. Dit is opgelost.
 • Invullen formulier
  Bij het invullen van een formulier wordt door middel van een rode marker getoond als een foutieve waarde is ingevoerd.