Diagnose Panasonic Toughpad FZ-B2 tablet

download

Deze checklist is inzetbaar bij problemen met een Panasonic Toughpad FZ-B2 tablet.

Om het risico op dataverlies te minimaliseren, verdient het aanbeveling om voorafgaand aan diagnostische handelingen te proberen om te synchroniseren. Dit zal wellicht niet lukken.
Begin bij problemen met een device altijd met een reset van het apparaat. Een Android apparaat laat zich resetten door middel van het indrukken van de On knop gelijktijdig met de Volume + gedurende 10 seconden. 

Panasonic gaat niet aan
Probleem Oplossing:
Is de batterij voldoende vol ? Laad de batterij gedurende minimaal 3 uur.
Plaats een volle batterij in de tablet, start deze vervolgens wel op? Verifieer of de tablet een batterij op kan laden. Als dat goed gaat, is de batterij defect en de tablet in orde.
Start de tablet op wanneer deze is verbonden met een netsnoer? Verifieer of de batterij voldoende geladen is. Bij voldoende vulling een reset geven aan het apparaat zonder netvoeding.
Indien het vastgesteld is dat het probleem in het device zit en niet in de batterij, dan kan het device aangemeld worden voor reparatie.

 

Panasonic heeft communicatie problemen
Probleem: Oplossing:
Is de pincode correct ingevoerd? Zorg voor een correcte invoer van de pincode.
Is er voldoende signaalsterkte (rechts bovenin te controleren)? Ga naar een bekende plek waar de dekking goed is.

Is de SIM kaart correct geplaatst?

Staat er een probleemmelding links bovenin het scherm?

Verwijder de SIM kaart en plaats deze vervolgens terug. Doorloop vervolgens de reset procedure. Vervang de SIM kaart door een kaart die zeker goed functioneert.
Is er een storing bekend bij de provider? Controleer of er meerdere collegae zijn met dezelfde problemen. Neem eventueel contact op met de provider.
Functioneert een andere SIM kaart in de tablet wel Plaats de SIM kaart in een ander device en controleer hem daar op correcte werking.
Indien het vastgesteld is dat het probleem in het device zit en niet in de SIM kaart, dan kan het device aangemeld worden voor reparatie.

 

Panasonic reageert traag/zit vast
Probleem: Oplossing:
Schakel de tablet uit, wacht 5 seconden en schakel hierna de tablet weer in
Sluit de Nemo5 Android applicatie en start deze vervolgens opnieuw op
Indien het probleem zich voor blijft doen, neem dan contact op met de PCA Mobile supportdesk voor ondersteuning op het device en/of Nemo5 Android.

 

Panasonic navigeert niet
Probleem: Oplossing:
Staat de locatievoorziening aan (rechts bovenin te controleren)
Schakel de tablet uit, wacht 5 seconden en schakel hierna de tablet weer in
Is er voldoende signaal (ga hiervoor naar buiten)?
Indien het probleem zich voor blijft doen, neem dan contact op met de PCA Mobile supportdesk voor ondersteuning op het device en/of Nemo5 Android.

Maak van alle devices die de diagnose doorlopen een aantekening met daarin het serienummer, de datum, de probleemmelding, de gebruiker van het moment en de uitgevoerde handeling. Dus ook van devices die na de diagnose weer goed functioneren en in gebruik genomen worden. Dit maakt het mogelijk om wederkerende problemen met een specifiek device of een specifieke gebruiker vast te stellen.